Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 301 ANADOLU SELÇUKLU DEVRİ YAPI GELENEĞİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Artuklu, Saltuklu, Danişmendli, Mengücekli gibi ilk Türk beylikleri ile Anadolu Selçuklu Devletinin coğrafi yayılım alanları tanımlayarak, dönemin sanatsal faaliyetlerini siyasal, sosyal ve kültürel ortam dâhilinde ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu Selçuklu ile çağdaş beyliklerin mimarisi tanıtılacak ve bu beyliklerin mimarisindeki üslup farklılıkları irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kuban, Doğan (1965). Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul. Aslanapa, Oktay (1991). Anadolu’da İlk Türk İslam Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara. Kuban, Doğan (2002). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Peker A.U. ve Bilici K. (2006) (ed.). Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimarlık ve Sanat II, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 3 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 4 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi’nin tarihsel alt yapısı
2.Hafta *Sanat ortamı; baniler, sanatçılar ve mimari çevrenin oluşumu
3.Hafta *Anadolu’da Büyük Selçuklular’a bağlanan yapılar: Diyarbakır Ulu Cami, Manuçehr Cami, Van Ulu Cami
4.Hafta *Artuklular: Diyarbakır şehri (kent dokusu) ve önemli yapıları.
5.Hafta *Artuklular: Mardin şehri (kent dokusu) ve önemli yapıları.
6.Hafta *Harput, Bitlis, Siirt ve Urfa anıtları
7.Hafta *Saltuklular Dönemi, Erzurum şehri (kent dokusu) ve önemli yapıları.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Danişmentoğulları Dönemi, Tokat şehri (kent dokusu) ve önemli yapıları.
10.Hafta *Danişmentoğulları Dönemi, Kayseri şehri (kent dokusu) ve önemli yapıları.
11.Hafta *Mengücekli Mimarisi, Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi.
12.Hafta *Bölgesel üsluplar ve mimari değerlendirme
13.Hafta *Bölgesel üsluplar ve mimari değerlendirme
14.Hafta *Genel tekrar
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00