Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 211 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin en eski Türk inanç ve evren hakkındaki tasavvurlarını, kavramalarını ve Türk mitolojisinin kaynaklarını analiz etmelerini sağlamak, öğrencilere süslemelerin orijinini ve yüklenen sembolik anlamları örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Mitolojinin tarifi, çeşitleri, milletlerin hayatlarındaki önemi ile Türk mitolojisi üzerinde yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Ayrıca en eski Türk inançları, evren hakkındaki tasavvurlar, bu inanç ve tasavvurların dil ve kültür üzerindeki izleri, çeşitli tören, kutlama ve uygulamaların mitolojik kaynakları analiz edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bahaeddin Ögen, Türk Mitolojisi I-II, TTK Yay., Ankara 1993. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yay., Ankara 1994. Mifi Naradov, Mira (II Cilt), Moskova 1994. Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İşaret Yay., İstanbul 1994. Mircea Eliade, Şamanizm, Kabalcı Yay., İstanbul 1999. Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yay., İstanbul 2001. Emel Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yay., İstanbul 2004. Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İstanbul 1992. Behçet Necatigil, 100 Soruda Mitologya. Çoruhlu Yaşar, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 İslam öncesi Türk sanatındaki süslemelerin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Türk-İslam sanatındaki süslemelerin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 3 Her dönemin süsleme örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 4 Türk sanatında kullanılan mitolojik unsurları tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.
  • 5 Türk Mitolojisi hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Mitoloji üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta *Mitolojik terim, tanım ve kavramlar
4.Hafta *Mitoloji türleri
5.Hafta *Figürler ve semboller
6.Hafta *Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mitolojiye kısa bir bakış
7.Hafta * İslamiyet öncesi Türk gelenekleri
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Türk Mitolojisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
10.Hafta *İskitlerde Mitoloji ve sembol
11.Hafta *Hunlarda Mitoloji
12.Hafta *Göktürklerde Mitoloji
13.Hafta *Uygurlarda Mitoloji
14.Hafta *Erken Türk-İslam Döneminde Mitoloji ve sembol
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Ödev : 20,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 5,00 65,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Vize 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00