Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 207 OSMANLI TÜRKÇESİ I 3,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında okuma ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin Osmanlı Türkçesinde yazılmış kaynakları tanımaları ve bu eserleri doğru bir şekilde okuyarak yorumlayabilmeleri için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanmaları
Dersin İçeriği : Bu derste, giriş mahiyetinde, Osmanlı Türkçesinin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi anlatılmakta, Osmanlı döneminde Arap harfleriyle yazılmış olan Türkçe eserlerin okunabilmesi ve doğru olarak yorumlanabilmesi için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazanılması hedeflenmektedir. Alfabe bilgisi seviyesinden başlanarak 20. yüzyılda nispeten yalın bir Türkçe ile yazılmış matbu metinlerin okunması seviyesine kadar gelinmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri, I-II, Ankara 2000.<br />Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul 2009.<br />Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 2007.<br />Fahameddin Başar-Mahmut Ak, Osmanlı Türkçesi: Gramer, Tarihi Metinler, Belgeler, İstanbul 2004.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Eryılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Osmanlı Türkçesinin kullanım alanlarının sınırları, bu dilin yüzyıllar içinde geçirdiği dönüşüm, farklı alanlarda yazılan eserlerin kullandıkları terminoloji farklılığı konularında bilgi sahibi olacaklar
  • 2 Osmanlı Türkçesinin yazıldığı alfabe, bu alfabenin Arap ve Fars alfabesi ile farklılıkları, harekeler ve kullanım farklılıkları konusunda bilgi sahibi olacaklar
  • 3 Osmanlı Türkçesinde kullanılan rakamlar, takvim sistemleri ve bazı ölçü birimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • 4 Osmanlılar döneminde sıklıkla kullanılan ve bugün bilinmeyen bazı kavram, terim ve deyişler hakkında yorum yapabilecekler
  • 5 Çoğunlukla 20. yüzyılda kaleme alınmış, nispeten yalın bir Türkçe kullanılmış Osmanlıca matbu metinleri okuyabilecek ve doğru bir şekilde anlayabilecekler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, dersin kapsamı, hedefleri. Osmanlıca’nın önemi
2.Hafta *Osmanlıca alfabesi, transkripsiyon alfabesi, harflerin yazılış şekilleri ve basit kelimeler
3.Hafta *Türkçe kelimelerin imlâsı ve yazılışlarında uygulanacak kurallar
4.Hafta * Hareke ile ilgili işaretler ve bunların pratik olarak gösterilmesi
5.Hafta *Arapça ve Farsça kelimelerin imlâsı
6.Hafta *Arapça kelimeler hakkında genel bilgi (Aslı üç harfli fiillerin İsm-i Fâil ve İsm-i Mefûl)
7.Hafta *Aksâm-ı seb´a (Kelimelerin kısımları)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Arapça kelimelerde cinsiyet ve tesniye
10.Hafta *Arapça rakamlar ve sıra sayıları
11.Hafta *Ay adları
12.Hafta *Farsça ve Arapça çoğullar
13.Hafta *Harf-i tarif. Arapça-Farsça isim Tamlaması ve bunların uygulanması
14.Hafta *Metin okuma ve gramer kaidelerinin pekiştirilmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 157,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00