Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 203 ERKEN İSLAM MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Erken İslam Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dönemde; Erken İslam mimarisi ve süsleme özelliklerinin kaynakları, mimaride kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yetkin Suut Kemal, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984. Graber, Oleg- Hıll, Derek, Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. Creswell, Early Muslim Architecture, Part II, Oxford 1940. Godard, Andre, L’Art De Iran, Paris 1962. Demiriz, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İstanbul 2004. Herzfeld Ernst Emil, Samarra, Berlin 1907. Cezar, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Erken İslam mimarisinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Erken İslam mimarisinde kullanılan malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Erken İslam sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Erken İslam mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *İslam sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta *“Mimari”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Mimaride kullanılan malzeme, araç ve gereçler
5.Hafta *Mimari ve süsleme türleri
6.Hafta *Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
7.Hafta *İslamiyet öncesi mimari gelenek
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Erken İslam Mimarisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
10.Hafta *Erken İslam Dünyasında mimari
11.Hafta *Erken İslam Mimarisinde Cami
12.Hafta *Erken İslam Mimarisinde Medrese
13.Hafta *Erken İslam Mimarisinde Türbe
14.Hafta *Erken İslam Mimarisinde Saray
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 5,00 65,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 3,00 3,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00