Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 201 GÖK TÜRK ARKEOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Göçer dönem içinde 200 yıllık bir süreci (MS. 552-735) kapsayan Gök Türk dönemi arkeolojisi ve materyalleri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Ders, Gök Türklerin siyasi ve idari yapısı ile birlikte komşu kültürlerle etkileşim sonucu şekillenen arkeolojik verilerini tanıtmak üzerine kurgulanmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Jeannine Davis Kimball (Ed.), Kurgans, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age, California 2000. 2. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991. 3. Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul 1972. 4. Yaşar Çoruhlu, Eski Türklerin Kutsal Mezarları - Kurganlar, İstanbul 2016. 5. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1972. 6. Tilla Deniz Baykuzu, “Çin topraklarındaki bazı Türk soylularının kurganları (VII.-VIII. yüzyıl)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXI/1, 1-18. 7. Bruce Baswell, “The Kipchak Turks”, The Slavic Review, 6/16, 68-85. 8. Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına göre Doğu Türkleri, Terc. Ahsen Batur, Selenge 2007. 9. Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına göre Batı Türkleri, Terc. Ahsen Batur, Selenge 2007. 10. G.V.Kubarev, Kultura Drevnih Tyurok Altaya, Novosibirsk 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Göçer kültür terminolojisini algılayabilme
  • 2 Maddi kültür verilerini ayırt edebilme
  • 3 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme
  • 4 Gök Türk tarihi ile ilgili bilgi sahibi olma
  • 5 Gök Türk tarihi ile ilgili bilgi sahibi olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Altay ve Tanrı dağlarının kültür ortamı
2.Hafta *Sui ve Tang Hanedanları ile ilişkiler
3.Hafta *Gök Türk – Soğdiana ve Toharistan ilişkileri
4.Hafta *Gök Türk – Sasani – Bizans ilişkileri
5.Hafta *Gök Türk inanç sistemi
6.Hafta *Gök Türk inanç şekilleri ve ölü kültü (Kurgans)
7.Hafta *Gök Türk inanç şekilleri ve ölü kültü (Kült alanları)
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gök Türk kurganları ve malzemelerin değerlendirilmesi
10.Hafta *Gök Türk kurganları ve malzemelerin değerlendirilmesi
11.Hafta *Gök Türk kurganları ve malzemelerin değerlendirilmesi
12.Hafta *Gök Türk – Kıpçak / Tölis ilişkileri
13.Hafta *Gök Türk – Oğuz ilişkileri
14.Hafta *Gök Türk sonrası İç ve Orta Asya

  • 1 Ara Sınav Hazırlık : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Ev Ödevi 1 20,00 20,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00