Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES414 BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA ETİK VE HALKLA İLİŞKİLER 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere mesleki etik kavramını, ulusal ve uluslararası ilkeleri öğretmek.
Dersin İçeriği : Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışları kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Morris JC. Dietitian's guide to assessment and Documentation, Jones and Bartlett Publishers, Massachussetts, 2011. 2-Tayfur M, Barış O, Baştaş NN. Dünyada ve Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik Eğitimi- Öğretimi, Diyetisyenin Meslek Etiği, Hatiboğlu Basım ve Yayım San Tic Ltd Şti, Ankara, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Beslenme ve diyetetik alanında ulusal ve uluslararası etik ilkeleri öğrenebilme.
  • 2 Beslenme ve diyetetik alanında meslek etiğini öğrenebilme.
  • 3 Etik ile ilgili ulusal düzenlemeleri öğrenebilme.
  • 4 Uluslararası düzeydeki bildirge ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi edinebilme
  • 5 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışını öğrenebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim, Bilimsel Araştırmalar, Etik ve Hukuk Kavramlarının Tanımlanması
2.Hafta *Sağlık Yönetiminde Etik Değer Kavramı
3.Hafta *Etik Değerlerin Dayandığı Temel İlkeler
4.Hafta *Sağlık Bilimlerinde Yayın Etiği
5.Hafta *Sağlık Bilimlerinde Araştırma Etiği
6.Hafta *Mesleki Etik ve Sorumluluk Anlayışı
7.Hafta *Mesleki Etik ve Sorumluluk Anlayışı
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Diyetisyenlik Mesleği Etik Kuralları
10.Hafta *Diyetisyenin Topluma Karşı Sorumlulukları
11.Hafta *Diyetisyenin Hasta ve Danışanlara Karşı Sorumlulukları
12.Hafta *Diyetisyenin Mesleğe, Meslektaşlarına ve Diğer Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
13.Hafta *Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Etik Sorunlar
14.Hafta *Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Etik Sorunlar
15.Hafta *Ulusal ve uluslararası Etik Sorunlar
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 15,000
  • 4 Final : 55,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 9 2,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Araştırma Sunumu 1 7,00 7,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00