Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES319 STANDART YEMEK TARİFELERİ GELİŞTİRME 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplu beslenme sistemlerinde standart yemek tarifelerinin ve standart tarife geliştirme aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Standart yemek tarifeleri ve önemi, Standart yemek tarife geliştirme aşamaları, standart gramajlar, duyusal değerlendirme, Panel oluşturmak; Panelistlerin özellikleri; Yiyeceklerin duyusal-organoleptik özellikleri; Yemek tadımında dikkat edilecek hususlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifeleri – Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2011. • Yemek Planlama Kuralları Ve Yıllık Yemek Listeleri – Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara. • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet Ve Hijyen Kontrolü – Ayhan Dağ. Yazarın kendi yayını, Ankara, 2006. • Çocukların Sevdiği 365 Yemek Eğlenceli Beslenme ve Çocukların Sevdiği Damak Tatları - Sheila Ellison/Judith Gray. Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998. • Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Lezzetler – Prof. Dr. Emel Alphan. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. • Baysal A ve ark. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2005. • Vejetaryen Yemekleri – Prof. Dr. Ayşe Baysal ve ark. Özgür Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Takım/Grup Çalışması Uygulama-Alıştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Seçmeli

  • 1 Standart tarifelerin önemini kavrar, standart tarife geliştirme aşamalarını değerlendirir ve her yemek grubuna göre yorumlar
  • 2 Standart tarife formatı oluşturur
  • 3 Standart tarifeleri geliştirmede duyusal değerlendirme yöntemlerini kullanır
  • 4 Yaşam boyu diyet gerektiren hastalıklarda standart tarifeler geliştirir.
  • 5 Sağlıklı hazırlama ve pişirme yöntemleri ile yapılan tarifelerin kullanılmasını sağlayacak bilgi ve beceri edinir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplu beslenmenin tanımı ve önemi
2.Hafta *Standart yemek tarifelerinin tanımı, önemi, yararları
3.Hafta *Yemeklerin adları ve grupları
4.Hafta *Standart gramajlar ve standart tarifeler arasındaki farklılıklar
5.Hafta *Standart tarife oluşturma aşamaları
6.Hafta *Duyusal değerlendirme
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Kalite kontrol paneli ve özellikleri
9.Hafta *Dönemin temasının seçilmesi (örneğin; çeşitli hastalıkların beslenme tedavisine özgü yemek tarifesi veya özel durumlarda beslenme hizmeti için yemek tarifesi) ve temaya göre öğrenci çalışma gruplarının oluşturulması
10.Hafta *Oluşturulan öğrenci gruplarının temaya uygun yemek tarifesi geliştirmesi
11.Hafta *Oluşturulan öğrenci gruplarının temaya uygun yemek tarifesi geliştirmesi
12.Hafta *Tarife reçetelerinin laboratuvarda uygulamalarla denenmesi
13.Hafta *Tarife reçetelerinin laboratuvarda uygulamalarla denenmesi
14.Hafta *Son şekli verilen tarifelerin duyusal değerlendirme panelinin gerçekleştirilmesi

  • 1 Derse Katılım : 10,000
  • 2 Final : 30,000
  • 3 Vize : 25,000
  • 4 Uygulama / Pratik : 30,000
  • 5 Rapor : 5,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik 4 4,00 16,00
Küçük Grup Çalışması 10 4,00 40,00
Rapor 2 5,00 10,00
Panel 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00