Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES222 ENGELLİ BİREYLERDE BESLENME 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel eksiklilik, engellilik, maluliyet kavramlarını, bedensel ve zihinsel engellilik durumu ve göstergelerinin öğretilmesi, çocukluk-adölesan-yetişkin dönem engelli sağlığı ve beslenmesi üzerine güncel bilgilerin verilmesi ve bedensel ve zihinsel engeli olan bireylerde görülen beslenme bozuklukları, beslenme durumunun değerlendirilmesi, gereksinmelerin saptanması, beslenme ile ilgili görülen sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Engellilik kavramı ve engellilerin toplumdaki yeri, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve imkansızlıklar, bedensel ve zihinsel engelli birey sağlığı, bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozuklukları, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin beslenme durumunun saptanması, bedensel ve zihinsel engelli bireylerde enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, bireye özgü uygun beslenme programlarının geliştirilmesi, özel beslenme yolları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. World Health Organization. Mental health: Strengthening our response. Fact sheet No: 220, September 2010. <br />2. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Engellilerde beslenme, 2008.<br />3. Psychiatric Nutrition Therapy: A resource guide for dietetics professionals practicing in behavioral health care. Behavioral health nutrition, a dietetic practice group of the American Dietetic Association, 2006.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım<br />Tartışma<br />Rapor Hazırlama ve/veya Sunma<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -Bölüm Seçmeli

 • 1 Engellilik kavramına Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarıyla yaklaşma becerisi kazanır.
 • 2 Eksiklilik, Engellilik, Maluliyet tanımlarını ve tedavilerini öğrenir; özellikle beslenme tedavilerini yapılan çalışmalar doğrultusunda irdeler, bireye özgü tıbbi beslenme tedavilerini düzenler ve var olan başka rahatsızlıklarla tedavilerini modifiye eder.
 • 3 Bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozukluklarını öğrenir.
 • 4 Bedensel ve zihinsel engelli bireyin beslenme durumunu değerlendirme yöntemlerini ve bireyin enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin hesaplanmasını öğrenir.
 • 5 En sık görülen sorunlardan biri olan yutma güçlüğü için özel beslenme yollarını ve besin desteklerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, engellilik kavramı, engellinin toplumdaki yeri
2.Hafta *Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar
3.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozuklukları
4.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireylerin beslenme durumunun değerlendirilmesi
5.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireylere özgü antropometrik ölçümler
6.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireylere özgü antropometrik ölçümler (sınıf içi pratik)
7.Hafta *1. ARA SINAV
8.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireylere özgü enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin hesaplanması
9.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireyin beslenmesinde öne çıkan besin ve besin ögeleri
10.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli özel gruplar (Down Sendromu, serebral palsi, otizm vb) ve beslenmesi
11.Hafta *Yutma güçlüğü; özel beslenme yolları
12.Hafta *Engelli sporcularda beslenme
13.Hafta *2. ARA SINAV
14.Hafta *Bedensel ve zihinsel engelli bireyler için menü planlama

 • 1 Derse Katılım : 5,000
 • 2 Uygulama / Pratik : 5,000
 • 3 Ödev : 5,000
 • 4 Seminer : 5,000
 • 5 Vize : 30,000
 • 6 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Ödev 1 6,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 2 6,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Seminer 1 10,00 10,00
Toplam : 91,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00