Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES220 YAŞLI BESLENMESİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yaşlanma sürecinde bireylerde görülen değişiklikleri ve buna bağlı beslenme sorunlarını; yaşlıların enerji ve besin ögesi gereksinmelerini ve beslenme durumunu tarama yöntemlerini uygulamayı öğretmektir.
Dersin İçeriği : Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus; Yaşlanma süreci; Yaşlılıkta sağlık sorunları; Yaşlanma ile beslenmede değişiklikler ve çözüm önerileri; Risk grubu içerisinde yer alan yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörler; Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi ile tedavisini sağlayacak beslenme bilgileri; Yaşlılıkta besin ve beslenme programları; Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunlarına yönelik beslenme uygulamaları (DM, KVH, Disfaji, Alzheimer, Demans, Yatağa bağımlı, kendi kendine yiyemeyen, … yaşlılar)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Geriatri ve Gerontoloji, (Ed:Arıoğul S) MN Medikal & Nobel, Özyurt Matbacılık, Ankara, 2006. 2. Yaşlılık ve Beslenme, Aksoydan, E., Sinem Matbaacılık, Ankara, 2006. 3. Ultimate Nutrition Guide for Menopause – Leslie Beck. John Wiley & Sons Inc, 2004. 4. Keep Fit For Life. Meeting the Nutritional Needs of Older Persons, WHO, Tufts University Science and Policy, Malta, 2002. 5. Jensen GL, McGee M, Binkley J: Geriatric Nutrition. The Science and Practice of Nutrition Support. (Eds: Gottschlich MM, Fuhrman MP, Hommond KA), American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, Kendall/Huunt Publishing Company, p.373-389, USA, 2001. 6. Nutrition Care Of The Older Adult: A Handbook For Dietetics Professionals Working Throughout The Continuum Of Care – Kathleen C. Niedert/Becky Dorner. American Dietetic Association. USA, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Teknik Gezi, Gözlem
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Yaşlılık süreci, yaşlılıkta görülen değişiklikler ve beslenme durumuna etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Yaşlıların enerji ve besin ögesi gereksinimlerini bilir.
  • 3 Yaşlılarda beslenme durumunun saptanmasına yönelik testleri uygulayabilir.
  • 4 Yaşlılara sunulan beslenme hizmetleri ile ilgili kuralları bilir.
  • 5 Yaşlılarda görülen genel beslenme sorunlarını bilir ve çözüm üreterek yaşlının sağlığını ve beslenme durumunu korumadaki rolünü kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yaşlılık süreci, Yaşlılığın tanımı, sınıflandırılması, Dünyada ve ülkemizde yaşlanan nüfus
2.Hafta *Yaşlılıkta görülen fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıklar
3.Hafta *Yaşlılıkta besin tüketim durumu ve enerji ve besin öğelerinin alımı
4.Hafta *Yaşlılıkta enerji ve besin öğeleri gereksinmesi ve sağlıklı beslenme ilkeleri
5.Hafta *Yaşlılıkta beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesi-Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA), Malnütrisyon, Şişmanlık I
6.Hafta *Yaşlılıkta beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesi-MNA, Malnütrisyon, Şişmanlık II
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Yaşlılara sunulan sosyal hizmetler ve beslenme hizmetleri, Huzurevlerinde yaşlılara sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesi, Yaşlıların huzurevlerinin beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumu
9.Hafta *HUZUREVİNE ZİYARET VE BESLENME HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEM, MNA UYGULAMASI
10.Hafta *Yaşlılıkta besin güvenilirliğinin önemi ve huzurevlerinde besin güvenilirliği I
11.Hafta *Yaşlılıkta besin güvenilirliğinin önemi ve huzurevlerinde besin güvenilirliği II
12.Hafta *Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunlarına yönelik beslenme uygulamaları I
13.Hafta *Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunlarına yönelik beslenme uygulamaları II
14.Hafta *Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunlarına yönelik beslenme uygulamaları III
15.Hafta *Genel tekrar
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Alan Çalışması 1 8,00 8,00
Toplam : 93,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00