Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES217 TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler; İlkyardım ve Acil Bakım bağlamında kazazedeye ilkyardımı ve triajı gerçekleştirebileceklerdir.
Dersin İçeriği : İlkyardımın Önemi, Toplum Felaketleri, Solunum Durmasında İlkyardım, Dolaşım Durmasında İlkyardım, Kanama ve Kanama Kontrolü, Şok, CPR Uygulama, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Sargılar, Kırık Çıkık Burkulma ve Kas Krampları, İlkyardım Gerektiren Hastalıklar, Zehirlenmeler/Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Karşı Kalma Su Kazaları, Hasta Taşıma ve Triaj
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İstanbul, 2006. 2- Dıramalı A, Kaymakçı Ş, Uzbayır T, Yavuz M.,Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık:İzmir,1999. 3- Güngör T., İlkyardım, 5. Baskı, TC İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yayını: Nüve Matbaası Ankara, 1987. 4- Eren N, Turhan G., İlkyardım, 2. Baskı, Çay matbaası: Ankara, 1985. 5-Yürügen B, Durna Z., Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlkyardım, AÖF yayınları: Eskişehir,1992. 6- Ünsaldı T.,İlkyardım Ders Kitabı ,1. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, no 56, Esnaf Ofset Sivas,1994. 7- Boyer M., Medical Surgical Nursing, Lippincot Company: Philadelphia,1996. 8- Reeves C, Roux G, Lockhard R., Medical Surgical Nursing, McGraw- Hill Book Comp: Newyork, 1999. 9- Acil Tıp Derneği: Temel Yaşam Desteği Kurs Notları, 1996. 10- Sonyürek H.İ, İlk Yardım, Palmiye Yayımcılık, Ankara, 2002. 11- Olgun N., Eti Aslan F., Yazıcı Kuğuoğlu S., Acil Bakım, Ed. Şelimen D., Çevik Matbaası, İstanbul, 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Bölüm seçmeli

  • 1 İlk yardım ve acil bakım konusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kavrayabilme
  • 2 İlk yardım ve acil bakım uygulamalarında gerekli davranış yeteneği kazanabilme
  • 3 İlk yardım ve acil bakım bağlamında triaj yapabilme
  • 4 Sağlık elemanı olarak ilk yardım ve acil bakım uygulamalarında telekominikasyonu sağlayabilme
  • 5 İlk yardım ve acil bakım uygulamalarında ekip çalışması yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İlkyardımın Önemi
2.Hafta *Toplum Felaketleri
3.Hafta *Solunum Durmasında İlkyardım
4.Hafta *Dolaşım Durmasında İlkyardım
5.Hafta *Kanama ve Kanama Kontrolü
6.Hafta *Şok
7.Hafta *CPR Uygulama
*CPR Uygulama
8.Hafta *Yumuşak Doku Yaralanmaları
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Kırık Çıkık Burkulma ve Kas Krampları
11.Hafta *Sargılar
12.Hafta *Zehirlenmeler/Yanıklar
13.Hafta *Sıcak ve Soğuğa Karşı Kalma Su Kazaları
14.Hafta *Hasta Taşıma ve Triaj

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik 1 2,00 2,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Toplam : 84,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00