Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES408 KURUM VE HASTANE BESLENME UYGULAMALARI (TOPLUM BESLENMESİ II) 2,00 4,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması, yeterli ve dengeli beslenme konusunda birey ve toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitimidir.
Dersin İçeriği : Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde yürütülecek olan stajda toplumun her kesiminden bireye öğrenciler tarafından beslenme eğitimi verilecek, Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan diyetisyenlerle birlikte bireylere ihtiyaç duyulan konularda beslenme danışmanlığı yapılacaktır. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan diyetisyenlerle akademik personel danışmanlığında, öğrenciler toplum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanır. Öğrenci yaptığı uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlar. Toplumun beslenme alışkanlıklarının saptanması; Beslenme durumunun değerlendirilmesi; Antropometrik yöntemlerin ve beslenme durumunu tarama araçlarının uygulanması; Besin tüketim kaydının alınması; Beslenme anemileri (demir, folat, B12 vitamini yetersizliği); İyot yetersizliği hastalıkları; D vitamini yetersizliği hastalıkları; toplumun farklı yaş gruplarında obezite; Toplumda görülen kronik hastalıklar; Gebelik ve emziklilikte beslenme; Emzirme eğitimi; Anne sütüyle beslenme eğitimi; Beslenme ile ilintili halk sağlığı sorunlarına yönelik beslenme eğitimi ve danışmanlığı; Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi; Özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliştirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Margetts BM, Nelson M. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed., 1997. • ADA Pocket Guide to Pediatric Nutrition Assessment – Beth Leonberg. American Dietetic Association, 2004. • ADA Pocket Guide to Nutrition Assessment – Pamela Charney/Ainsley M. Malone. American Dietetic Association, 2008. • Margetts BM, Nelson M. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed, 1997. • Nutrition in public health. Sari Edelstein. Jones & Bartlett Learning; 3 edition, 2010. • Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed, 2005. • Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed, 1998. • Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. • Lee RD, Nieman DC. Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 3rd Ed. 2003. • Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Gözlem Takım/Grup Çalışması Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Uygulama-Alıştırma Sorun/Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde uygulama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bellikci Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasında, değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında bilgi ve beceri sahibi olur
  • 2 Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, ve eğitimi konusunda beceri sahibi olur, beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesi için toplumun bilinç düzeyinin artırılması konularında beceri sahibi olur
  • 3 Halk sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonelleri ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneği ile ekip çalışması becerisi kazanır
  • 4 Eğitim materyallerinin hazırlama ve sunabilme becerisini kazanır
  • 5 Veri toplama, değerlendirme ve rapor hazırlayabilme becerisi kazanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj ve eğitim materyali hazırlama
2.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
3.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
4.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
5.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
6.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
7.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
8.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
9.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
10.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
11.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
12.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim
13.Hafta *Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Değerlendirme ve rapor hazırlama
*Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Değerlendirme ve rapor hazırlama
14.Hafta *Sözlü sınav (Ara sınav)

  • 1 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 2 Final : 30,000
  • 3 Rapor : 30,000
  • 4 Sözlü : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 6,00 84,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Vaka Çalışması 4 5,00 20,00
Sözlü 1 2,00 2,00
İnceleme/Anket Çalışması 1 15,00 15,00
Rapor 1 20,00 20,00
Toplam : 160,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00