Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES404 KURUM VE HASTANE BESLENME UYGULAMALARI (HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ II) 2,00 4,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencileri pratik ve teorik olarak yetişkin hastalıklarında beslenme konusunda mesleğe hazırlayabilme.
Dersin İçeriği : Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P, Keçecioğlu S, Besler T, Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2002. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, yorumlama, pratik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Eda İmece
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -Zorunlu

  • 1 Yetişkin hastanelerinde klinik hizmet veren diyetisyenlerle teorik ve pratik olarak öğrenciyi diyetisyenliğe hazırlama
  • 2 Klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygulayabilme
  • 3 Teorik derslerde kazanılan bilginin yetişkinlere sağlık hizmeti veren hastanelerde pratiğe aktarma becerisini kazanabilme
  • 4 Klinik diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemleyebilme.
  • 5 Yetişkinlerde görülen çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili teorik ve pratik bilgileri öğrenebilme.
  • 6 Hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Oryantasyon
2.Hafta *Staj
3.Hafta *Staj
4.Hafta *Staj
5.Hafta *Staj
6.Hafta *Staj
7.Hafta *Staj
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Staj
10.Hafta *Staj
11.Hafta *Staj
12.Hafta *Staj
13.Hafta *Vaka sunumları
14.Hafta *Vaka sunumları

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Final : 55,000
  • 3 Vize : 15,000
  • 4 Proje : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 9 4,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 1 13,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00