Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES401 KURUM VE HASTANE BESLENME UYGULAMALARI (TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I) 2,00 4,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü, toplu beslenme sistemleri aşamalarının gözlemlenmesi, farklı kurumların toplu beslenme hizmetlerinin tartışılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda (hastaneler, okullar, yemek fabrikaları, vb) diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir. Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrenciler kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanır. Kurumlarda çalışan personele eğitim verir. Öğrenci uygulama yaptığı kurumları kapsayan bir rapor hazırlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifeleri – Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, 2011. • Yemek Planlama Kuralları Ve Yıllık Yemek Listeleri – Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara. • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet Ve Hijyen Kontrolü – Ayhan Dağ. Yazarın kendi yayını, 2006. • Nutrition in Institutions - Maria Cross, Barbara MacDonald. Wiley Blackwell, 2009. Kutluay-Merdol, T ve ark. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Eğitim Rehberi, 2003. • The Science and Practice of Healthy Cooking - Culinary Nutrition, 1st Edition, J Marcus. Academic Press, 2013. • Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals – Karen E. Drummond/Lisa M. Brefere. Wiley Blackwell, 2013. • Kutluay-Merdol, T. Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı. Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008. • Kutluay-Merdol, T. Okul Öncesi Dönem Eğitimi Veren Kişi ve Kurumlar için Beslenme Eğitimi Rehberi, Hatiboğlu Yayınevi, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Gözlem Uygulama-Alıştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Diyetisyenin yönetici rolünü öğrenir ve bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirir
  • 2 Toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve var olan teorik bilgileriyle yorumlar
  • 3 Toplu beslenme sistemlerinde karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm yollarını öğrenir
  • 4 Hizmet edilen hedef gruba yönelik menü planlama uygulamasını öğrenir
  • 5 Besin güvenliği yönünden toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve yorumlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Oryantasyon haftası (teorik konuların genel tekrarı)
2.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinin özellikleri ve yeni üretim sistemleri- konuya yönelik makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinin özellikleri ve yeni üretim sistemleri- konuya yönelik makale sunumu
3.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurum hakkında genel bilgi, mutfak ve yemekhane fiziki koşulları
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurum hakkında genel bilgi, mutfak ve yemekhane fiziki koşulları
4.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurumun mutfak ve yemekhane planlarının incelenmesi, depo koşulları, mevcut araç-gereçler (kapasiteleri, nitelikleri, markaları vb.)
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurumun mutfak ve yemekhane planlarının incelenmesi, depo koşulları, mevcut araç-gereçler (kapasiteleri, nitelikleri, markaları vb.)
5.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Kurumun satın alma bilgileri, ihale yöntemi, ihaleye hazırlık aşamaları, idari şartname örnekleri, , teknik şartname örnekleri, sipariş için kullanılan form örnekleri, sipariş için kullanılan gramajlar
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Kurumun satın alma bilgileri, ihale yöntemi, ihaleye hazırlık aşamaları, idari şartname örnekleri, , teknik şartname örnekleri, sipariş için kullanılan form örnekleri, sipariş için kullanılan gramajlar
6.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Her bir yemek grubuna ait geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, standart yemek tarifeleri örnekleri.
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Her bir yemek grubuna ait geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, standart yemek tarifeleri örnekleri.
7.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Hazırlama ve Pişirmede oluşan besin kayıplarına yönelik makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Hazırlama ve Pişirmede oluşan besin kayıplarına yönelik makale sunumu
8.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurumda uygulanan menülerin incelenmesi
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kurumda uygulanan menülerin incelenmesi
9.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kuruma yönelik öğrencinin planladığı menülerin incelenmesi
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kuruma yönelik öğrencinin planladığı menülerin incelenmesi
10.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Menü yönetim ve denetimi ile ilgili makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Menü yönetim ve denetimi ile ilgili makale sunumu
11.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Özel gruplar için toplu beslenme hizmetlerine yönelik (huzurevi, kreş, işçiler v.b) makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Özel gruplar için toplu beslenme hizmetlerine yönelik (huzurevi, kreş, işçiler v.b) makale sunumu
12.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinde besin hijyeni, personel hijyeni, Araç-gereç ve fiziki koşulların hijyeni- konuya yönelik makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinde besin hijyeni, personel hijyeni, Araç-gereç ve fiziki koşulların hijyeni- konuya yönelik makale sunumu
13.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamaları- konuya yönelik makale sunumu
*Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamaları- konuya yönelik makale sunumu
14.Hafta *Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj-Sözlü sınav (ara sınav)
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Sözlü : 20,000
  • 2 Rapor : 30,000
  • 3 Final : 30,000
  • 4 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 5 Derse Katılım : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 6,00 84,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 2 3,00 6,00
Sözlü 1 2,00 2,00
Rapor 1 30,00 30,00
Toplam : 132,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00