Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES306 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplu beslenme sistemlerinde geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, besin güvenliğini sağlama yolları, HACCP-ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ve toplu beslenme yönünden ticari işletmelerle ticari olmayan işletmeler arasındaki farklılıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Toplu beslenme sistemlerinde iş güvenliği; Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon; Mutfak personeli; Ticari işletmelerde mutfak/restoran planı; Toplu beslenme sistemlerinde besin, mutfak, araç-gereç ve personel hijyeni, ISO22000; HACCP; Maliyet kontrolü; Artık ve kayıplar; İş güvenliği; İş kazaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifeleri – Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2011. • Yemek Planlama Kuralları Ve Yıllık Yemek Listeleri – Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara. • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet Ve Hijyen Kontrolü – Ayhan Dağ. Yazarın kendi yayını, Ankara, 2006. • Nutrition in Institutions - Maria Cross, Barbara MacDonald. Wiley-Blackwell Publishing, 2009. • The Science and Practice of Healthy Cooking - Culinary Nutrition, 1st Edition, J Marcus. Academic Press, 2013. • Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals – Karen E. Drummond/Lisa M. Brefere. Wiley Blackwell, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Takım/Grup Çalışması Beyin Fırtınası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Zorunlu

  • 1 Ticari nitelikli ve ticari olmayan toplu beslenme kuruluşlarının farklılıklarını öğrenir
  • 2 Yiyecek içecek servisinin önemini, organizasyonunu ve iş tanımlarını bilir
  • 3 HACCP sistemini toplu beslenme sistemlerinde uygular
  • 4 Ekonomik üretim ve hizmet sunumunu ve maliyet kontrolünü öğrenir
  • 5 Toplu beslenme sistemlerinde iş kazalarının önlenmesine yönelik uygulamaları bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler
2.Hafta *Ticari işletmelerde organizasyon ve mutfak personeli
3.Hafta *Ticari işletmelerde servis yöntemleri I
4.Hafta *Ticari işletmelerde servis yöntemleri II
5.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde hijyen I
6.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde hijyen II
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- TS EN ISO 22000 Yaklaşımı
9.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- TS EN ISO 22000 Yaklaşımı - devam
10.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan denetim listeleri ( check-list'ler)
11.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde maliyet kontrolü
12.Hafta *TBS'de İş güvenliği ve iş kazaları
13.Hafta *TBS personeline hijyen eğitimi - ödev
14.Hafta *Eğitimlerin sunumu ve uygulanması

  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 40,000
  • 4 Uygulama / Pratik : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 1 6,00 6,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 1 15,00 15,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00