Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES307 TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri ve beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumlarının saptanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği : Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Margetts BM, Nelson M. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed., Oxford, 1997. • ADA Pocket Guide to Pediatric Nutrition Assessment – Beth Leonberg. American Dietetic Association, USA, 2004. • ADA Pocket Guide to Nutrition Assessment – Pamela Charney/Ainsley M. Malone. American Dietetic Association, USA, 2008. • Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed, 2005. • Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed, 1998. • Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. • Lee RD, Nieman DC. Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 3rd Ed. 2003. • Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. • Nutrition in Public Health 3rd Edition – Edelstein. Jones and Barlett Learning, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma Proje Tasarımı/Yönetimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mustafa Tözün
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyoloji kavramlarını açıklar
  • 2 Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini (antropometrik ölçümler, klinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları,vb) kavramlarını yorumlar
  • 3 Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini uygular
  • 4 Beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını uygular
  • 5 24 saatlik besin tüketimi ile besin tüketim sıklığı soru kağıtlarını uygulayarak diyetle alımı değerlendirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanması yöntemleri
2.Hafta *Antropometri -1 (yetişkin)
3.Hafta *Antropometri -2 (yetişkin)
4.Hafta *Pratik: Antropometrik ölçümlerin yapılması
5.Hafta *Pratik: Antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
6.Hafta *Antropometri-3 (Çocuk)
7.Hafta *Pratik: Antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi (Çocuk) WHO Anthro Programı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Klinik belirtiler Biyokimyasal ve Biyofizik yöntemler Enerji harcamasının saptanması
10.Hafta *Besin tüketim araştırmaları- I
11.Hafta *Besin tüketim araştırmaları-II BEBİS programı, SPSS programı Proje verilmesi: 24 saatlik besin tüketimi, besin tüketim sıklığının uygulanması
12.Hafta *Beslenme durumunu tarama testleri Pratik: SGA, MNA, MUST vd.
13.Hafta *24 saatlik besin tüketimi, besin tüketim sıklığı değerlendirilmesi
14.Hafta *Sağlık istatistikleri: yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, Ekolojik etmenler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 4 3,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 2,00 4,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00