Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES305 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve fonksiyonları,menü planlama, satın alma ve depolama gibi toplu beslenme sistemleri süreçleri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Toplu beslenme ve önemi; Toplu beslenme sistemlerinin tipleri; Yeni yemek üretim sistemleri; Yönetim ve organizasyon; Mutfak/yemekhane/restoran planlama ve kullanılan araç gereçler; Menü yönetimi; Standart yemek tarifeleri ve denetimi; Toplu beslenme yapılan kurumlarda satın alma, teslim alma, depolama, hazırlama ve pişirme teknikleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifeleri – Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2011. • Yemek Planlama Kuralları Ve Yıllık Yemek Listeleri – Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol. Hatiboğlu Yayınları, Ankara. • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet Ve Hijyen Kontrolü – Ayhan Dağ. Yazarın kendi yayını, Ankara, 2006. • Nutrition in Institutions - Maria Cross, Barbara MacDonald. Wiley-Blackwell Publishing, 2009. • The Science and Practice of Healthy Cooking - Culinary Nutrition, 1st Edition, J Marcus. Academic Press, 2013. • Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals – Karen E. Drummond/Lisa M. Brefere. Wiley-Blackwell Publishing, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Takım/Grup Çalışması Beyin Fırtınası Ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Toplu beslenmenin önemini kavrar, toplu beslenme yapılan kuruluşların özelliklerini, yeni üretim sistemlerini kavrar
  • 2 Yönetimin fonksiyonlarını yönetici diyetisyen olarak toplu beslenme sistemlerine adapte eder
  • 3 Yeni yönetim yaklaşımlarını öğrenir ve kurumda stratejik yönetim yaklaşımını uygulayarak kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirler
  • 4 Mutfak-yemekhane planlayabilme becerisine sahip olur
  • 5 Toplu beslenme yöneticisi olarak kuruluşa uygun araç-gereç seçimini yapar
  • 6 Hedef gruba yönelik menü planlar
  • 7 Yiyeceklerin uygun satın alma ve depolama, hazırlama ve pişirme, servis ilkelerini bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplu beslenmenin tanımı, önemi, toplu beslenme yapılan kuruluşların özellikleri, yeni üretim sistemleri
2.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyon
3.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde stratejik yönetim
4.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde insan kaynakları yönetimi, toplu beslenme çalışanlarının organizasyonu ve görev tanımları
5.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde fiziki koşullar, mutfak ve yemekhane donanımı
6.Hafta *Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan araç-gereçler ve yeni teknolojik araçlar
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Menü planlama ilkeleri, menü yönetim ve denetimi - I
9.Hafta *Menü planlama ilkeleri, menü yönetim ve denetimi - II
10.Hafta *Standart yemek tarifeleri, toplu beslenme sistemlerinde oluşan artıklar ve önleme yolları
11.Hafta *Yiyecekleri satın alma teknikleri
12.Hafta *Yiyecekleri depolama ilkeleri
13.Hafta *Yiyecekleri hazırlama-pişirme ilkeleri
14.Hafta *Yiyecekleri servis etme ilkeleri

  • 1 Ev Ödevi : 20,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ev Ödevi 2 10,00 20,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00