Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES206 FİZYOPATOLOJİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Normal vücut işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneğini inceleme, bir bütün olarak vücuttaki hücre, organ ve sistemlerin işlevleri, fiziksel, ruhsal ve sosyal etmenlerin bu işlevler üzerindeki etkilerini gelişen bilgilerin ışığında tanımlamaktır.
Dersin İçeriği : Gastrointestinal sistem fizyopatolojisi, Mide hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, Pankreas hastalıkları, Safra yolu hastalıklarının fizyopatolojisi, İnflamatuar barsak hastalıkları fizyopatolojisi, Böbrek hastalıkları fizyopatolojisi, Akut böbrek yetmezliği fizyopatolojisi, Kronik Böbrek yetmezliği fizyopatolojisi, Nefrotik sendrom fizyopatolojisi, Glomerulanefrit hastalığı fizyopatolojisi, Lenfatik sistem hastalıkları fizyopatolojisi, Neoplazi, Kanser fizyopatolojisi, Lenfödem fizyopatolojisi, Sinir sistemi hastalıkları fizyopatolojisi, Serebrovasküler olay fizyopatolojisi, MS fizyopatolojisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Guyton A.C. Tıbbi Fizyoloji. Cilt 1, 7. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1989. <br />2.Ovayolu N., Ovayolu Ö.(2016). “Patofizyoloji”Nobel yayınevi, İstanbul<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt sunumu ve interaktif anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ...........
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : slayt sunumu

  • 1 Organ sistemlerinin nasıl bozulabileceğini öğrenir
  • 2 Organ ve sistemlerdeki bozuklukların hangi hastalıkları oluşturabileceğini yorumlar
  • 3 Organ ve sistemlerin işlevsel bozukluklarına mantıksal açıklama getirebilir
  • 4 Hastalıkların fizyopatolojisini kendi mesleki alanıyla içselleştirebilir
  • 5 Hastalıkları fizyopatolojik süreçte açıklayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş, Tanıtım
2.Hafta *Gastrointestinal sistem fizyopatolojisi
3.Hafta *Mide hastalıkları, Karaciğer hastalıkları fizyopatolojisi
4.Hafta *Pankreas hastalıkları,Safra yolu hastalıklarının fizyopatolojisi
5.Hafta *İnflamatuar barsak hastalıkları (IBH)fizyopatolojisi
6.Hafta *Böbrek hastalıkları fizyopatolojisi ,
7.Hafta *Akut böbrek yetmezliği fizyopatolojisi, Kronik Böbrek yetmezliği fizyopatolojisi,
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Nefrotik sendrom fizyopatolojisi,Glomerulanefrit hastalığı fizyopatolojisi
10.Hafta *Lenfatik sistem hastalıkları fizyopatolojisi
11.Hafta *Neoplazi,Kanser fizyopatolojisi
12.Hafta *Lenfödem fizyopatolojisi
13.Hafta *Sinir sistemi hastalıkları fizyopatolojisi
14.Hafta *Serebrovasküler olay fizyopatolojisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 88,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00