Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES211 TEMEL PSİKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Psikoloji biliminin temel kavramlarını, ilkelerini, tarihsel sürecinde yer alan kuramları ve psikolojinin alt alanlarının temel araştırma konularını insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenebilmesi amacıyla öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim olarak psikoloji, psikoloji biliminin başlıca kuramları, psikolojide kullanılan başlıca bilimsel yöntemler, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, öğrenme ve bellek süreçleri, yaşam boyu gelişim, güdüler ve duygular, anormal psikolojisi, sosyal psikolojinin temel çalışma konuları, stres ve sağlık, kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık<br />Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları<br />Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2014). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Elif Güneş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -Zorunlu

  • 1 Psikoloji bilimine ilişkin temel kavramları tanıyabilme.
  • 2 Psikolojik kuram ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme
  • 3 Normal ve anormal davranış arasındaki farkı ayırt edebilme
  • 4 Yaşam boyu gelişim dönemlerini tanımlayabilme
  • 5 Eleştirel ve analitik düşünebilme
  • 6 Sağlık alanında psikolojinin yerini ve önemini kavrayabilme
  • 7 Danışanlara / hastalara yönelik çalışmalarında psikoloji biliminin temel ilkelerinden faydalanabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: içeriği, önemi ve kurallar
2.Hafta *Psikoloji biliminin tanımı, alt alanları, tarihsel gelişimi ve ekoller
3.Hafta *Öğrenme psikolojisi Klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve bileşenleri
4.Hafta *Öğrenme, bellek ve bilişsel süreçler İnsanlarda klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve davranış değişikliği
5.Hafta *Yaşam boyu gelişim: gelişim dönemleri, bağlanma stilleri
6.Hafta *Yaşam boyu gelişim: kimlik gelişimi, ahlak gelişimi ve sosyal gelişim
7.Hafta *Güdüler ve duygular: işlevleri ve kuramsal yaklaşımlar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Duyum ve algı: duyusal süreçler, algısal değişmezlikler, beden ve güzellik algısı
10.Hafta *Anormal psikolojisi: toplumsal, bireysel ve akıl sağlığı bakış açıları
11.Hafta *Anormal psikolojisi: normal dışı davranışlar
12.Hafta *Anormal psikolojisi: yeme bozuklukları, özellikleri ve ilişkili davranış örüntüleri
13.Hafta *Stres ve sağlık psikolojisi: kuramsal yaklaşımlar, stres kaynakları, stresle başa çıkma
14.Hafta *Sosyodrama: mesleki alanda çalışma, kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00