Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES110 BESLENME EKOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çevresel faktörlerin beslenme üzerindeki etkisini değerlendirmek, Beslenme ve çevre etkileşimini öğretmek, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikleri öğretmek, Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenleri anlatmaktır.
Dersin İçeriği : Çevresel faktörlerin beslenme üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıkların öğretilmesi; Beslenme ve çevre etkileşimi; Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler; Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi; Dinler ve beslenme; Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenlerin anlatılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kutluay Merdol T. Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve Tanıtım Vakfı Yayını, 1998.<br />2. Beslenme Antropolojisi, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara, 2012.<br />3. Murat Belge. Tarih Boyunca Yemek Kültürü. İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2008.<br />4. Özbek M. Beslenme Kültürü ve İnsan. Alter Yayıncılık, Ankara, 2013.<br />5. Goodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional Anthropology, 1999.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Ekoloji, beslenme ekolojisi, beslenme antropolojisi gibi kavramları öğrenir.
  • 2 Çevresel faktörler ve beslenme ilişkisini kavrar.
  • 3 Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimi yorumlar.
  • 4 Beslenmeyi etkileyen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörleri tartışabilir.
  • 5 Dini inanışların beslenme üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, Giriş, Yaşamın sürdürülmesinde beslenme ve temel özellikler
2.Hafta *Beslenme ve çevre etkileşimi
3.Hafta *Toplumların besin seçimini etkileyen faktörler, sonuçları ve çözüm yolları
4.Hafta *Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde beslenme uygulamalarında oluşan değişimler
5.Hafta *Toplumların beslenme düzeninde öğünler ve önemi
6.Hafta *Antik çağda beslenme
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Antik çağda beslenme-DEVAM
9.Hafta *Hititlerde beslenme ve mutfak kültürü
10.Hafta *Dinler ve beslenme
11.Hafta *Besin destekleri tarihçesi
12.Hafta *Küreselleşmenin beslenme biçimi üzerine etkileri
13.Hafta *Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar
14.Hafta *Yöresel mutfaklarımızda tarihsel gelişim
15.Hafta *Genel tartışma ve Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi slayt gösterimi
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 89,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00