Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES119 SAĞLIKLI BESİN SEÇİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Besin seçimini etkileyen fiziksel, psikolojik ve ekonomik etmenleri tartışmak, sağlıklı besin seçimine yönelik motivasyon oluşturmak, sağlıklı beslenmeye yönelik modelleri açıklamak, sağlık besin seçimi için gerekli araçları kullanabilme becerisini kazandırmak ve toplu beslenme yerleri ve özel durumlarda sağlıklı besin seçimi konusunda farkındalığı arttırmaktır.
Dersin İçeriği : Besin seçimini etkileyen fiziksel, zihinsel, ekonomik ve sosyal faktörler, besin seçimi ve hedonik açlık, sağlıklı besin kavramı ve özellikleri, yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı beslenmede kullanılan modeller (yonca, piramit, tabak modelleri vb.), besin satın alırken tüketici tercihleri, reklamların besin satın alma davranışına etkisi, besin etiket bilgisi, etiket bilgisi okuma, dünyada kullanılan farklı etiket modelleri, toplu tüketim yerlerinde (restoran, kantin, yemekhane, vb) sağlıklı besin seçimi, farklı gruplarda (çocuk, yaşlı, öğrenci, memur, işçi vb.) sağlıklı besin seçimi ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca öğrenciler besin seçimini etkileyen etmenler, beslenme modelleri, etiket bilgisi ve toplu tüketim yerlerinde beslenme seçimine yönelik uygulama çalışmaları yapacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Richard Shepherd, Monique Raats 2006. The Psychology of Food Choice. CABI, UK.<br />2. Lynn Frewer, Hans van Trijp, 2007. Understanding consumers of food products. CRC Press, USA.<br />3. Türkiye’ye özgü beslenme rehberi, 2004. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara.<br />4. Sağlık Bakanlığı, USDA, Health Canada, Academy of Nutrition vb. kuruluşların web siteleri <br />5. Konuyla ilişkili bilimsel makaleler<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bellikci Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Dyt. Ezgi Bellikci Koyu
Dersin Verilişi : Bölüm seçmeli

  • 1 Besin seçimini etkileyen etmenleri açıklayabilir.
  • 2 Sağlıklı besin kavramını tanımlayabilir.
  • 3 Sağlıklı beslenme ile ilişkili Dünya’da kullanılan modelleri ifade edebilir.
  • 4 Etiket bilgisi okuyup yorumlayabilir.
  • 5 Yemek hizmeti sunulan yerlerde, sağlıklı besinleri seçebilme becerisi kazanır.
  • 6 Farklı yaşam tarzlarına uygulanabilir sağlıklı besin alternatifleri/önerileri geliştirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Besin Seçimini Etkileyen Faktörler I
2.Hafta *Besin Seçimini Etkileyen Faktörler II (Bireylerle görüşme)
3.Hafta *Besin Seçimi ve Hedonik Açlık
4.Hafta *Sağlıklı Besin ve Özellikleri
5.Hafta *Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri
6.Hafta *Sağlıklı Beslenme Modelleri I
7.Hafta *Sağlıklı Beslenme Modelleri II
8.Hafta *Sağlıklı Beslenme Modelleri III (Tartışma)
9.Hafta *ARA SINAV
10.Hafta *Besin Satın Alırken Sağlıklı Besin Seçimi –Reklamlar, Etiket Bilgisi I
11.Hafta *Besin Satın Alırken Sağlıklı Besin Seçimi –Reklamlar, Etiket Bilgisi II (Alış veriş deneyimi)
12.Hafta *Ev Dışı Öğünler için Sağlıklı Besin Seçimi I
13.Hafta *Ev Dışı Öğünler için Sağlıklı Besin Seçimi II (Kantin gözlemi/Restoran deneyimi)
14.Hafta *Farklı Gruplarda Sağlıklı Besin Seçimi (çocuk, yaşlı, öğrenci, memur, işçi vb.)

  • 2 Final : 50,000
  • 4 Alan Çalışması : 20,000
  • 5 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 5 3,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Alan Çalışması 4 4,00 16,00
Toplam : 91,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00