Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES113 TÜRK MUTFAĞI VE SAĞLIK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk mutfağının tarih ve kültürünün ulusal ve bölgesel/yöresel çerçevede yiyecekler, içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, işlenmesi ile ilgili bilgiler vermek, bu işlemler için gerekli araç-gereç ve kullanılan yöntemleri öğretmek, Türk mutfağında sunulan yemeklerin sağlık üzerine etkilerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Türk beslenme kültürü; Türk mutfağı kültürü; Türk mutfağının tarihçesi; Türk mutfak donanımı; Türk mutfağında yemek pişirme tekniği; Türk mutfağında kullanılan araç ve gereçler; Türk mutfağı ile uluslararası mutfakların etkileşimi; Türk mutfağından örnek reçeteler ve Türk mutfağında kullanılan besinlerin, malzemelerin ve hazırlama-pişirme tekniklerinin sağlık üzerine etkileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Necip Usta. Türk Mutfak Sanatı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992. 2. Deniz Gürsoy. Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi. Kurtiş Matbaacılık San.ve.Tic.Ltd.Şti. İstanbul, 1995. 3. Baysal A ve ark. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınevi, 2005. 4. Belge M. Tarih Boyunca Yemek Kültürü, İletişim Yayınevi, 2008. 5. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 1-Giriş Beslenme Teknikleri – Burhan Oğuz. Anadolu Aydınlanma Vakfı, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Türk Mutfağının genel kültürel özellikleri ve tarihsel gelişimini öğrenir.
  • 2 Türk Mutfağına özgü yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemlerini, sofra düzenini ve kullanılan araç-gereçleri öğrenir.
  • 3 Türk Mutfağında geleneksel ve bölgesel/yöresel besin işleme, saklama uygulamalarını karşılaştırır.
  • 4 Bölgelere/yörelere göre mutfakları tanır, bu doğrultuda bireysel beslenme önerileri verir
  • 5 5. Türk mutfağında kullanılan besinlerin, malzemelerin ve hazırlama-pişirme tekniklerinin sağlık üzerine etkilerini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yeterli ve dengeli beslenme, Beslenmenin sağlık açısından önemi
2.Hafta *Türk Mutfağı tarihi ve kültürü (Orta Asya-Göçebelik, Selçuklu, Osmanlı geçmişi, Avrupa mutfaklarından etkilenme)
3.Hafta *Türk Mutfağı tarihi ve kültürü (Orta Asya-Göçebelik, Selçuklu, Osmanlı geçmişi, Avrupa mutfaklarından etkilenme)-DEVAM
4.Hafta *Türk mutfağına özgü yiyecek-içecekler, hazırlama pişirme yöntemleri ve kullanılan araç-gereçler, sofra düzeni
5.Hafta *Yöresel ve özel gün mutfaklarımız ve sağlığa etkileri (Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz bölgeleri, Türkiye’de yaşayan Kürt, Tatar, Çerkez gibi topluluklara özgü mutfaklar, Ramazanda beslenme)
6.Hafta *Yöresel ve özel gün mutfaklarımız ve sağlığa etkileri (Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz bölgeleri, Türkiye’de yaşayan Kürt, Tatar, Çerkez gibi topluluklara özgü mutfaklar, Ramazanda beslenme)-DEVAM
7.Hafta * ARA SINAV
8.Hafta *Yöresel ve özel gün mutfaklarımız ve sağlığa etkileri (Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz bölgeleri, Türkiye’de yaşayan Kürt, Tatar, Çerkez gibi topluluklara özgü mutfaklar, Ramazanda beslenme)-DEVAM
9.Hafta *Türk mutfağında geleneksel ve bölgesel/yöresel besin işleme ve saklama yöntemleri
10.Hafta *Türk mutfağında kullanılan besinlerin, malzemelerin ve hazırlama-pişirme tekniklerinin sağlık üzerine etkileri
11.Hafta *Türkiye’de besin tüketimi örüntüsü ve sağlık üzerine etkileri
12.Hafta *Türk mutfağında kullanılan işlevsel besinler ve sağlık üzerine etkileri
13.Hafta *Türk mutfağına özgü içecekler ve sağlık üzerine etkileri
14.Hafta *-
*Yöresel mutfaklarımız (Uygulama)
15.Hafta *-
*Yöresel mutfaklarımız (Uygulama)
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 2,00 24,00
Uygulama / Pratik 2 2,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 32,00 32,00
Toplam : 87,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00