Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES111 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Üniversiteye yeni başlayan gençlerin üniversite ortamına ve yaşamına daha kolay uyum sağlamaları için üniversitenin anlamı, üniversite yaşamının verimliliği ve olumlu kazanımlar, sunduğu hizmetler, kazandırdığı değerler ve özellikler, İzmir Katip Çelebili olmak, kişisel gelişim ve mezuniyet sonrası mesleki yaşam için öğrencilik yıllarının aktif bir şekilde nasıl değerlendirilebileceği konusunda yol göstermektir.
Dersin İçeriği : Öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlayabilmeleri için üniversitedeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında Beslenme ve Diyetetik ile ilgili bilimsel ve mesleki konular hakkında bilgilendirme içerir. Bu ders kapsamında; Üniversite nedir? Üniversiteli olmak nedir? Üniversite yaşamının sunduğu değerler nelerdir? Üniversite yaşamındaki kurallar nelerdir? İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde ne tür olanaklar ve hizmetler bulunmaktadır? Sorularına açıklayıcı bilgilerin verilmesi ve öğrencilere çeşitli etkinliklerle üniversiteli olma bilincinin aşılanması amaçlanmaktadır. Danışmanlık alma; Kişisel özgeçmiş hazırlama; Dilekçe yazma; Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ders içeriği ile ilgili güncel kitaplar, dergiler ve kişisel gelişim kitapları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Soru-Yanıt
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Üniversite yaşamına uyum sağlar ve sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda nasıl başarılı olabileceğini bilir.
  • 2 Öğrenci hak ve sorumluluklarını, Beslenme ve Diyetetik bölümünün müfredatını söyler.
  • 3 Toplumsal gönüllülüğün önemini bilir ve toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir.
  • 4 Öğrenci değişim programlarını ve kapsamlarını bilir.
  • 5 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin misyon ve vizyonuna uygun bilgi, davranış ve tutum geliştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin genel tanıtımı, Giriş
2.Hafta *Tanışma, Üniversite ve Sağlık Bil. Fak. Tanıtımı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Müfredat Tanıtımı, Başarı Değerlendirme Sistemi
3.Hafta *Yeni Bir Yaşama Uyum, Üniversiteli Olmak, Akademik Danışman, Öğrenci Hak ve Sorumlulukları
4.Hafta *Öğrenci Topluluğu Oluşturma
5.Hafta *Toplumsal Gönüllülük ve Duyarlılık
6.Hafta *Bilgi Kaynaklarına Ulaşma, Ders Çalışma ve Hazırlama
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Üniversite Eğitiminde Beslenme ve Diyetetik Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları, Erasmus, Mevlana, Farabi, Leonardo Da Vinci
9.Hafta *Kişisel özgeçmiş hazırlama ve dilekçe yazma, Beslenme ve Diyetetik ile ilgili bir yayının kütüphaneden elde edilmesi, sınıfta tanıtılması
10.Hafta *Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelere Katılımı
11.Hafta *Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Yaşama Katılımı, Opera ve Bale, Senfoni, Tiyatro, Sinema gibi Kültürel Aktivite Ödevi
12.Hafta *Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Organizasyonlara ve Mesleki Derneklere Katılımı hakkında bilgi, Öğrenci Kongreleri Hakkında Bilgi, Katılım Koşulları, Proje Geliştirme, Diyetisyenlik Dernekleri
13.Hafta *Üniversite Öğrencilerinde Sosyal İlişkilerin Geliştirilmesi
14.Hafta *Riskli Davranışlardan Korunma Sağlıklı Yaşam Davranışları Gençlikte Sağlıklı Cinsel Yaşam
15.Hafta *Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Yaşama Katılımı
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Ödev : 10,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 4 7,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Alan Çalışması 2 5,00 10,00
Toplam : 88,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00