Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES104 BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME TEKNİKLERİ 2,00 0,00 4,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Besin grupları; Et grubu besinler; Süt grubu besinler; Tahıllar; Yağlar; Şekerler; Sebzeler ve meyveler; Besin hazırlama ve pişirme yöntemleri; Besin hazırlama ve pişirme işlemleri sırasında oluşan kayıplar; Bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanması ve bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Besin grupları; Et grubu besinler; Süt grubu besinler; Tahıllar; Yağlar; Şekerler; Sebzeler ve meyveler; Besin hazırlama ve pişirme yöntemleri; Besin hazırlama ve pişirme işlemleri sırasında oluşan kayıplar; Probiyotikler; Prebiyotikler; Diyet posası; Bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanması ve bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Baysal, A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 14.Baskı, Ankara, 2012.<br />2. Baysal A ve ark. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınevi, 2005.<br />3. Kitchen Chemistry - Ted Lister (Author), Heston Blumenthal (Author), RSC: 2005.<br />4. The Science and Practice of Healthy Cooking - Culinary Nutrition, 1st Edition, J Marcus, Academic Press, 2013. <br />5. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J. Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company, 2002.<br />6. Brown, A. Understanding Food: Principles and Preparation, adsworth/Thomson Learning, USA, 2000.<br />7. Berdarier, C.D. Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press, 2000.<br />8. Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause’s.Food , Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Uygulama, Tartışma, Rapor Hazırlama ve Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ezgi BELLİKCİ KOYU
Dersin Verilişi : -

 • 1 Besin gruplarında yer alan besinleri öğrenir ve dengeli beslenme modeli oluşturur.
 • 2 Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini öğrenir.
 • 3 Besin işleme-saklama yöntemlerini uygular.
 • 4 Besin öğelerinin günlük tüketim miktarlarını saptar ve önerilere göre karşılaştırma yapar, genel beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, diyet örüntüsünü yorumlar.
 • 5 Beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini uygular.
 • 6 Sağlıklı beslenme için menü önerileri oluşturur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Besin hazırlama pişirme teknikleri dersine giriş ve
Laboratuvarın tanıtımı, Deneysel besin hazırlamada bilimsel ilkeler (teorik)
Laboratuvarda genel çalışma prensipleri (uygulamaların yapılmasında dikkat edilecek hususlar)

2.Hafta *Yemek planlama, İyi hijyen uygulamaları (teorik), Ölçü alma ve laboratuvarda genel çalışma prensipleri (teorik)
*Ölçü alma uygulamaları I (LAB)
3.Hafta *Yemek planlama, İyi hijyen uygulamaları
*Ölçü alma uygulamaları II (LAB)
4.Hafta *Ölçü alma ve laboratuvarda genel çalışma prensipleri

*Ölçü alma uygulamaları III (LAB)
5.Hafta *Süt ve ürünleri (teorik)
*Süt ve ürünleri ile ilgili uygulamalar (LAB)
6.Hafta *Etler, kurubaklagiller, sert kabuklu meyveler (teorik)
*Etler, kurubaklagiller, sert kabuklu meyveler (LAB)
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Yumurta (teorik)
*Yumurta ile ilgili uygulamalar (LAB)
9.Hafta *Tahıllar (teorik)
*Tahıllar ile ilgili uygulamalar (LAB)
10.Hafta *Sebze ve meyveler (teorik)
*Sebze-meyveler ile ilgili uygulamalar (LAB)
11.Hafta *Tatlılar (teorik)
*Şekerler ile ilgili uygulamalar (LAB)
12.Hafta *Yağlar (teorik)
*Yağlar ile ilgili uygulamalar (LAB)
13.Hafta *Probiyotikler; Prebiyotikler; Diyet posası (teorik)
*Yöresel yemekler, probiyotik/prebiyotik özellikteki tarifler ve geleneksel besin saklama yöntemleri (lab uygulama)
14.Hafta *Genel tekrar
15.Hafta *Lab raporlarının tartışılması
*)
16.Hafta *FİNAL SINAVI

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Final : 50,000
 • 3 Laboratuvar : 15,000
 • 4 Araştırma Sunumu : 5,000
 • 5 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 9 2,00 18,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 1 4,00 4,00
Laboratuvar 9 4,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00