Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES109 SOSYOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramları, yaklaşımları çerçevesinde “sosyolojik düşünmenin” yollarını öğrencilere kazandırmaktır .
Dersin İçeriği : Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi, Sosyolojide Kavramsal Yaklaşımlar ve Klasik Sosyologlar, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama, Toplumsal Cinsiyet, Aileler, Tabakalaşma ve Sınıf, Çalışma ve Ekonomik Yaşam, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Giddens, Anthony Sosyoloji, Kırmızı Yayınevi 2008, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Soru-Cevap Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Tahir Enes Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyolojik düşünmeyi, diğer disiplinlerden ayırt eder.
  • 2 Temel sosyolojik yaklaşımları tanır.
  • 3 Sosyolojideki temel kavramları tanır.
  • 4 Sosyolojinin uygulama alanını uygun metodlarla ilişkilendirir
  • 5 Sosyolojik bakış açısını sosyolojinin alt alanlarına uygulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencilere ders içeriğinin tanıtımı ve değerlendirilmesi
*-
*-
2.Hafta *Sosyolojik düşünme biçimi
*-
*-
3.Hafta *Sosyolojide temel yaklaşımlar
*-
*-
4.Hafta *Küreselleşme ve değişim
*-
*-
5.Hafta *Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
*-
*-
6.Hafta *Toplumsal cinsiyet
*-
*-
7.Hafta *Tabakalaşma ve eşitsizlik
*-
*-
8.Hafta *Ara sınav
*-
*-
9.Hafta *Aile sosyolojisi
*-
*-
10.Hafta *İş ve ekonomik yaşam
*-
*-
11.Hafta *Beslenme, sağlık ve toplum
*-
*-
12.Hafta *Medya ve iletişim sosyolojisi
*-
*-
13.Hafta *-
*-
*-
14.Hafta *Siyaset sosyolojisi
*-
*-
15.Hafta *Genel değerlendirme
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Derse Katılım 2 14,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00