Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES109 SOSYOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramları, yaklaşımları çerçevesinde “sosyolojik düşünmenin” yollarını öğrencilere kazandırmaktır .
Dersin İçeriği : Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi, Sosyolojide Kavramsal Yaklaşımlar ve Klasik Sosyologlar, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama, Toplumsal Cinsiyet, Aileler, Tabakalaşma ve Sınıf, Çalışma ve Ekonomik Yaşam, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Giddens, Anthony Sosyoloji, Kırmızı Yayınevi 2008, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Soru-Cevap Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Talimciler
Arş. Gör. Neslihan Ülger Öztürk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyolojik düşünmeyi, diğer disiplinlerden ayırt eder.
  • 2 Temel sosyolojik yaklaşımları tanır.
  • 3 Sosyolojideki temel kavramları tanır.
  • 4 Sosyolojinin uygulama alanını uygun metodlarla ilişkilendirir
  • 5 Sosyolojik bakış açısını sosyolojinin alt alanlarına uygulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Öğrencilere ders içeriğinin tanıtımı ve değerlendirilmesi
-
-
2.Hafta Sosyolojik düşünme biçimi
-
-
3.Hafta Sosyolojide temel yaklaşımlar
-
-
4.Hafta Küreselleşme ve değişim
-
-
5.Hafta Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
-
-
6.Hafta Toplumsal cinsiyet
-
-
7.Hafta Tabakalaşma ve eşitsizlik
-
-
8.Hafta Ara sınav
-
-
9.Hafta Aile sosyolojisi
-
-
10.Hafta İş ve ekonomik yaşam
-
-
11.Hafta Beslenme, sağlık ve toplum
-
-
12.Hafta Medya ve iletişim sosyolojisi
-
-
13.Hafta -
-
-
14.Hafta Siyaset sosyolojisi
-
-
15.Hafta Genel değerlendirme
-
-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 2 14,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00