Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES103 BESLENME İLKELERİ 3,00 2,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yeterli ve dengeli beslenme kavramını, Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların ve diğer besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemini, kimyasal yapısını, özelliklerini, sınıflandırılmasını, fonksiyonlarını, kaynaklarını, günlük alım önerilerini, aşırı alım durumlarını, Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein, yağ ve diğer besin öğesi içeriklerini, Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ ve diğer besin öğesi gereksinmelerini, Enerji dengesini, Bazal metabolik hız kavramını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Yeterli ve dengeli beslenme; Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumları; Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ ve diğer besin öğesi içerikleri; Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ ve diğer besin öğesi gereksinmeleri; Enerji dengesi, Bazal metabolik hız.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Baysal, A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 14.Baskı, Ankara, 2012.<br />2. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J. Introduction to Human Nutrition (Ed. by), Blackwell Publishing Company, 2002.<br />3. Brown, A. Understanding Food: Principles and Preparation, adsworth/Thomson Learning, USA, 2000.<br />4. Berdarier, C.D. Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press, 2002.<br />5. Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause’s.Food, Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11th Edition, Elsevier (USA), 2004.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlama, Lab Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ezgi BELLİKCİ KOYU
Dersin Verilişi : -

  • 1 Enerji ve makro besin öğelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrar.
  • 2 Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirir.
  • 3 Mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrar.
  • 4 Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein, yağ ve diğer besin öğelerinin gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını bilir.
  • 5 Sağlıklı beslenme için öneriler geliştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yeterli ve dengeli beslenme, Beslenmenin sağlık açısından önemi

*Laboratuvarın tanıtımı
2.Hafta *Karbonhidratlar
*Laboratuvarda genel çalışma prensipleri (uygulamaların yapılmasında dikkat edilecek hususlar)
3.Hafta *Proteinler
*Laboratuvar uygulaması-nişasta-şeker, …

4.Hafta *Yağlar
* Laboratuvar uygulaması-yumurta-koagülasyon-denatürasyon

5.Hafta *Nükleik Asitler, Enzimler, Hormonlar, Enerji Metabolizması, Enerji dengesi, Bazal metabolik hız

*Sınıf içi uygulama: Besinlerin makro besin ögesi içeriklerinin belirlenmesi

6.Hafta *Su ve Diğer İçecekler, Sodyum, Potasyum, Klor, Kalsiyum, Fosfor
*YAĞLAR: Laboratuvar uygulaması-mayonez, margarin yapımı

7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Magnezyum, Demir, Bakır

*Besinlerin enerji içeriklerinin karşılaştırılması

9.Hafta *İyot, Fluorit, Çinko, Kükürt
*
Bireylerin enerji harcamalarının değerlendirilmesine yönelik hesaplamalar

10.Hafta *Selenyum, Manganez, Krom
Mineraller I
*Besinlerin mineral içeriklerinin karşılaştırılması
11.Hafta *Molibden, Kobalt ve diğer mineraller
Mineraller II
*Besinlerin mineral içeriklerinin karşılaştırılması
12.Hafta *A, D, E, K Vitaminleri
Vitaminler
*Besinlerin yağda eriyen vitamin içeriklerinin karşılaştırılması
13.Hafta *B Grubu Vitaminleri I
*Besinlerin suda eriyen vitamin içeriklerinin karşılaştırılması
14.Hafta *B Grubu Vitaminleri II

*Besin tüketim kaydı ve fiziksel aktivite kaydının alınması-I
15.Hafta *Biotin, Kolin, İnositol, Karnitin ve C Vitamini
*Besin tüketim kaydı ve fiziksel aktivite kaydının alınması-II
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 8,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 159,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00