Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 110 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel dil bilgisi kavramlarını öğretmek, kök ve ekler ile sözcük türetme yollarını kavratmak
Dersin İçeriği : Dil bilgisi çalışma alanları, dil kavramı; Türkçenin tarihî devri içinde Türkiye Türkçesinin yeri, ses ve biçim özellikleri, sözcük yapma yolları, kök ve ek kavramları, yapım ve çekim ekleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Aksan, Doğan (1977). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, C. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yay• Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay• Demir, Nurettin; Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay• Eker, Süer (2005). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yay• Ercilasun, Ahmet Bican (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay• Ergin, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay• Göksel, Aslı and Kerslake Celia, (2005). Turkish A Comprehensive Grammar, London and New York: Routledge• Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay• Kornfilt, Jaklin, (2001). Turkish, London and New York: Routledge• Lewis, Geoffry, (2002 ). Turkish Grammar, Oxford University Press •Lloyd, B. Swift, (1963). A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington. • Uzun, Nadir Engin (2004). Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Dinçer
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Dilin işleyişini ve Türkçenin mantık sistemini öğrenmek.
  • 2 Türkçenin ses ve biçim yapısını kavramak ve sözcük türetme imkânlarıyla değerlendirmeler yapmak.
  • 3 Sözcüklerin ses ve yapı düzeni bakımından gramatikal incelemesini yapmak
  • 4 Türkçenin tarihi dönemlerde geçirdiği ses ve yapı değişikliklerini öğrenmek ve yazılı metinlerden takip etmek
  • 5 Sözcük, ek, kök gibi gramer unsurlarını kavramak.
  • 6 Eklerin türlerini ve işlevlerini, bağlamdaki kullanıma göre belirlemek
  • 7 Türkiye Türkçesinde eklerle söz dizimi arasındaki bağlantıları kavramak
  • 8 Kütüphanede araştırma yapabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Biçim bilgisi ile ilgili temel kavram ve terimler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
2.Hafta *Türkçenin bağımlı ve bağımsız biçimbirimleri, türetme ve çekim kavramları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
3.Hafta *Addan ad yapma ekleri ve işlevleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
4.Hafta *Eylemden ad yapma ekleri ve işlevleri
*yok
*Researching of sources about the subject
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
5.Hafta *Türkçede çekim ekleri ve işlevleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
6.Hafta *Addan eylem yapma ekleri ve işlevleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
7.Hafta *Yapım eklerine yönelik çözümlemeler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Eylemden eylem yapma ekleri; Türkçede fiil çatıları ve işlevleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
10.Hafta *Ad soylu sözcüklerin çekimi, ek fiil
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
11.Hafta *Eylem soylu sözcüklerin çekimi, kip-zaman-kişi kavramları; haber kipleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
12.Hafta *Türkçede emir, dilek, şart ve gereklilik kipleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
13.Hafta *Personal endings, their varieties and functions
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
14.Hafta *Sıfatfiil ve zarffiil ekleri, işlevleri ve uygulamalar
*yok
*Researching of sources about the subject
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
15.Hafta *Yapım ve çekim ekleri ile ilgili çözümlemeler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Diğer 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00