Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 105 KOMPOZİSYON-I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Türkçenin yazım kuralları ve noktalama işaretlerini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve iyi ve doğru kompozisyon yazma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Yazım kuralları ve noktalama işaretleri; kompozisyon yazma aşamaları ve örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Korkmaz, Z.; Akalın, M.; Ercilasun A. B.; Gülensoy T.; Zülfikar H.; Parlatır, İ.; Birinci, N. (2003): Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Yargı Yayınevi. Yardımcı Kaynaklar 1. Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman (2002): Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ yay. 2. Seyidoğlu, Halil (2009): Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9.b., İstanbul: Güzem yay. 3. Barzun, J.; Graff, H.F. (2010): Modern Araştırmacı, Türkçesi: Fatoş Dilber, İstanbul: Kırmızı yay. 4. TDK (2012): Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 1. Kompozisyon yazma becerilerini geliştirebilme
  • 2 2. Yazım kurallarını öğrenebilme ve etkin bir şekilde kullanabilme
  • 3 3. Noktalama işaretlerini öğrenebilme
  • 4 4. Noktalama işaretlerini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilme
  • 5 5. Düşündüklerini iyi ve doğru bir Türkçeyle ifade edebilme
  • 6 6. Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığı edinebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Kompozisyon kavramı ve diğer sanat dallarıyla ilişkisi
3.Hafta *Türkçe yazım kuralları
4.Hafta *Noktalama işaretleri
5.Hafta *Bazı yazım ve noktalama işareti yanlışları
6.Hafta *Yazım ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulama çalışmaları
7.Hafta *Sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Yazı yazmada temel beceriler
10.Hafta *Düşünme eylemi ve düşünceyi geliştirmenin yolları
11.Hafta *Paragraf ve paragraf geliştirme yöntemleri
12.Hafta *Özetleme ve not alma yöntemleri
13.Hafta * Kompozisyon yazma aşamaları
14.Hafta *Örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Rapor 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00