Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 103 KLASİK TÜRK EDEBİYATI -I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını ve önemini kavratmak; eserlerini tanıtmak ve bu noktada öğrencilere genel hatlarla bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatının kaynakları, klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri, aruz, edebi sanatlar, gazel, kaside.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1995. Akün Ömer Faruk, Divan Edebiyatı, İSAM Yay., İstanbul 2012. Türk Dili Dergisi Divan Edebiyatı Özel Sayısı İpekten Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klasik Türk edebiyatının tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olabilme.
  • 2 Klasik Türk edebiyatının ana kaynaklarını tanıyabilme.
  • 3 Klasik Türk şiirinin nazım biçimlerini öğrenebilme.
  • 4 Aruz ve edebi sanatları kavrayabilme.
  • 5 Klasik edebiyat nazım şekillerinden gazeli öğrenebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, kaynakları ve önemi
2.Hafta *Klasik Türk Edebiyatını isimlendirme problemi
3.Hafta *Klasik Türk Edebiyatının temel kaynakları: Tasavvuf, Kur’an, hadis, tefsir
4.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri
5.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel
6.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel
7.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside
10.Hafta *Aruz
11.Hafta *Aruz
12.Hafta *Edebi Sanatlar
13.Hafta *Edebi Sanatlar
14.Hafta *Edebi Sanatlar

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 70,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 6 2,00 12,00
Toplam : 124,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00