Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Başta yazının kaynakları, Türkçenin yazıldığı alfabeler, Arap harfleriyle Türkçenin kaydediliş tarihi, Arap harfli Türk Alfabesi ve bu alfabeyle Türkçenin yazılmasında 19. Yüzyıl sonlarında geliştirilmeye başlanmış Klasik Osmanlı İmlası ve bu imlayla Türkçe kök ve eklerin yazılış özellikleri işlenir. Bunun için öncelikli olarak yazı çalışmaları yaptırılır ve bu sayede el yazısının işleklik kazanması ve grafik hafızanın gelişmesi sağlanır. Yapılan bu hazırlığa dayalı olarak Osmanlı imlasının son dönem örnekleri sözlük (leksikolojik) ve söz dizimi (sentaktik) bakımdan incelenir
Dersin İçeriği : Osmanlı Türkçesinin Arap yazısıyla kaydedilmesi, Arap alfabesinin özellikleri, Osmanlı Türkçesi nedir? Osmanlı Türkçesinin söz varlığı ve metinleri, Osmanlı Türkçesindeki Arap ve Fars unsurlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kaynaklar Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güzel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

 • 1 Dil olgusu kavramını açıklayabilme
 • 2 Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı açıklayabilme.
 • 3 Dünyada yazının kaynaklarını açıklayabilme
 • 4 Türk dilinin kaydedildiği yazı sistemlerini kavrayabilme
 • 5 Osmanlı Türkçesi kavramını açıklayabilme
 • 6 Osmanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yerini açıklayabilme
 • 7 Osmanlı alfabesinin özelliklerini kavrayabilme.
 • 8 Osmanlı Türkçesindeki Türkçe kök ve eklerin yazılış özelliklerini kavrayabilme
 • 9 Osmanlı Türkçesindeki Türkçe kökenli sözleri Arap harfleriyle kaydedebilme.
 • 10 Osmanlı alfabesi ile yazılmış Türkçe bir metni okuyabilme
 • 11 Osmanlı Türkçesinin gramer özelliklerini kavrayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Dil nedir? Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Yazı dili, konuşma dili, lehçe, şive, ağız, Türk yazı dilinin tarihî gelişmesi
3.Hafta *Osmanlı alfabesinin özellikleri
4.Hafta *Osmanlı alfabesinin özellikleri
5.Hafta *Türkçe kök ve eklerin Arap harfleriyle gösterilmesi ve özellikleri
6.Hafta *Türkçe bir metnin Arap harfleri ile yazılması
7.Hafta *Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe bir metnin okunması
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Türkçe bir metnin Arap harfleri ile yazılması
10.Hafta *Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe bir metnin okunması
11.Hafta *Osmanlı Türkçesinde bulunan Türkçe ve yabancı kökenli sözlerin birbirinden ayrılması
12.Hafta *Türkçe kökenli sözlerin yazılış özellikleri
13.Hafta *Osmanlı Türkçesindeki klişeleşmiş söz ve eklerin yazılışı
14.Hafta *20. yüzyıl Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe metinlerden örnekler
15.Hafta *Final Sınavı

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 4,00 52,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ev Ödevi 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 1 6,00 6,00
Diğer 1 5,00 5,00
Toplam : 151,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00