Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MİK103 TIBBİ MİKROBİYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tıbbi mikrobiyolojide temel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması
Dersin İçeriği : Tıbbi mikrobiyolojide temel araştırma teknikleri (örneklem grubunun belirlenmesi, örnek seçimi toplanması, direk ve indirekt yöntemlerle mikrobiyal analiz yöntemleri)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company<br />Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier<br />Tıbbi Mikrobiyoloji, Murray - R. Pfaller, Çeviri Editörü: A. Başustaoğlu.<br />Jawetz, Melnick, Adelbergs Medical Microbiology. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA (eds) 2010; 25th edition. Mc Graw Hill Co.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : teorik ders ve uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aksoy Gökmen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard. Doç. Dr .Ayşegül Aksoy Gökmen<br />Tıbbi Mikrobiyoloji Araştırma Görevlileri<br />
Dersin Verilişi :   

  • 1 Temel araştırma tekniklerini tanımlar ve sık kullanılan yöntemleri açıklayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik Örneğin alınması
2.Hafta *Klinik Örneğin taşınması ve işlenmesi
3.Hafta *İndirekt yöntemler
4.Hafta *Serolojik yöntemler
5.Hafta *kültür
6.Hafta *Mikolojik analiz
7.Hafta *Mikobakteriyel analiz
8.Hafta *Viral patojen analizi
9.Hafta *Parazitolojik analiz
10.Hafta *Moleküler yöntemler
11.Hafta *İFA
12.Hafta *MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ
13.Hafta *Hücre sayım yöntemleri
14.Hafta *Sonuçların değerlendirilmesi Pratik uygulamalar
15.Hafta *Sonuçların değerlendirilmesi Pratik uygulamalar

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 72,00 72,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00