Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MİK101 GENEL MİKROBİYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji, mikoloji ve immünoloji hakkında bilgilerin kazanılması, temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarının ve tanılarının öğrenilmesi, mikrobiyal patogenez hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği : Tıbbi mikrobiyolojinin temel ilkeleri ve önem taşıyan mikroorganizmaların yapıları ve hastalık oluşturma mekanizmaları, temel mikrobiyolojik tanı yöntemleri, temel antimikrobiyaller ve özellikleri, immün sistem ve özellikleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company<br />Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier<br />Tıbbi Mikrobiyoloji, Murray - R. Pfaller, Çeviri Editörü: A. Başustaoğlu.<br />Jawetz, Melnick, Adelbergs Medical Microbiology. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA (eds) 2010; 25th edition. Mc Graw Hill Co.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : teorik ders ve uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aksoy Gökmen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard. Doç. Dr .Ayşegül Aksoy Gökmen<br />Tıbbi Mikrobiyoloji Araştırma Görevlileri<br />
Dersin Verilişi :   

  • 1 1. Temel mikrobiyoloji ile ilgili tanımlarını bilir ve mikroorganizmaları sınıflar. 2. Klinik mikrobiyolojide kullanılan temel tanı yöntemlerini sayar ve açıklayabilir. 3. Bakteriyel patojenlerin genel özellikleri, hastalık yapma mekanizmaları ve yaptıkları hastalıkları anlatabilir. 4. Viral patojenlerin genel özellikleri, hastalık yapma mekanizmaları ve yaptıkları hastalıkları anlatabilir. 5. Mikolojik patojenlerin genel özellikleri, hastalık yapma mekanizmaları ve yaptıkları hastalıkları anlatabilir. 6. Paraziter patojenlerin genel özellikleri, hastalık yapma mekanizmaları ve yaptıkları hastalıkları anlatabilir. 7. İnsan bağışıklık sistemi özelliklerini ve bazı immüm hastalıkların patogenezini tanımlar. Enfeksiyon hastalıklarının oluş mekanizmaların, epidemiyolojik terimlerini ve bulaşma yollarını ifade edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mikrobiyolojiye giriş ve sınıflandırılması
2.Hafta *Bakterilerin morfolojik özellikleri . Bakterilerin üreme özellikleri ve besi yerleri Laboratuvar : Mikroorganizmaların morfolojisi ve genel boyama yöntemleri , Temel besiyerlerinin tanıtımı, mikroorganizmaların üretilmesi
3.Hafta *Bakteri genetiğine giriş, genler ve fonksiyonları
4.Hafta *Bakteri metabolizması
5.Hafta *Bakteriyolojik tanı yöntemleri
6.Hafta *Antibiyotiklerin temel mekanizmaları ve kullanımının genel ilkeleri Antibiyotikler ve direnç mekanizmaları Sterilizasyon dezenfeksiyon
7.Hafta *Mikroorganizma konak ilişkiler, İnfeksiyon mekanizmaları
8.Hafta *Virüsların genel özellikleri Virusların sınıflandırılması ve aşılar ve antivirallerin temel prensipleri
9.Hafta *Mantarların genel özellikleri Antifungal ilaçların temel prensipleri
10.Hafta *İmmun sistemin hücre ve organları Antijen, Antikorlar ve özellikleri
11.Hafta *Hücresel ve Humoral immun reaksiyonlar İmmun cevabın düzenlenmesi, sitokinler ve kompleman
12.Hafta *Protozoonlar, amipler, serbest yaşayan amipler, Nematod, trematod ve cestodlar
13.Hafta *Nematod, trematod ve cestodlar
14.Hafta *Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık
15.Hafta *İmmunolojik tolerans ve Otoimmünite

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 5,00 5,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 99,00 99,00
Toplam : 239,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00