Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB508 DEĞER FELSEFESİ VE DİN 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Değerlerin insan hayatı için öneminin kavratılması, değer felsefesinin ana problemlerinin öğrenilmesi ve değerler ile din arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Değer kavramı, değerlerin önemi, yapısı, ortaya çıkışı, değerler hiyerarşisi, değerlerin dönüşümü, insanın değeri, değer öbekleri, etik, estetik, dinin değer alanı ile ilişkisi, değerler eğitiminin önemi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mengüşoğlu, Takiyettin, Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1965.

Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları, İstanbul, 2001.
Lipson, Leslie, Uygarlığın Ahlaki Bunalımı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.

Yaran, Cafer Sadık, İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?, Elif Yayınları, İstanbul, 2005.
Y. Mehmedoğlu, A. U. Mehmedoğlu (ed.), Küreselleşme, Ahlâk ve Değerler, Litera, İstanbul, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün-Teorik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Hakkı Karaşahin
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Değerlerin insan hayatı için önemini kavrar.
  • 2 Öğrenci değer felsefesinin ana problemlerini öğrenir.
  • 3 Öğrenci değerlerin insan hayatı açısından önemini kavrar.
  • 4 Kavramları doğru tanımlar ve betimler<br />
  • 5 Dinin değer alanı ile ilişkisini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Değer kavramı, insan için değerin önemi

2.Hafta *Değerlerin yapısı, ortaya çıkışı

3.Hafta *Değer hiyerarşileri

4.Hafta *Değer hiyerarşileri

5.Hafta *Değer dönüşümleri

6.Hafta *Değer dönüşümleri

7.Hafta *İnsanın değeri sorunu; insan olmak bakımından

8.Hafta *İnsanın değeri ve iktisadi değerler

9.Hafta *İnsanın değeri ve siyasi değerler

10.Hafta *İnsanın değeri ve dini değerler


11.Hafta *İnsanın değeri ve ahlaki değerler

12.Hafta *Değer öbekleri

13.Hafta *Değerler sorununun geleceği

14.Hafta *Değerler eğitiminin önemi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 16 2,00 32,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 6 1,00 6,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ev Ödevi 2 4,00 8,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00