Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB551 DİN EĞİTİMİ BİLİMİ METODOLOJİSİ VE PRENSİPLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Din Eğitimi Biliminin temel konularının bilimsel araştırmada temel oluşturacak şekilde öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Öğrencilere din eğitimi ile ilgili temel kavramları ve araştırma yöntemlerini anlama, yorumlama, sınıflandırma ve günümüz din eğitimi faaliyetleri ile ilişkilendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ayasbeyoğlu, Nevzat, İslamiyetin Eğitimimize Getirdiği Değerler ve Kur’an-ı Kerim’in Eğitimle İlgili Ayetlerinin Tahlili, MEB Yayınevi, İstanbul 1991. 2. Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayıncılık, Ankara 2001, 5-161. 3. Erricker, Clive- Erricker, Jane, Reconstructing Religious, Spritual and Moral Education, New York, 2000. 4. Bayraklı, Bayraktar, İslam'da Eğitim, İstanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç. Dr. Safinaz ASRi
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Din Eğitimi Biliminin temel kavramlarını amaçlarını ve görevlerini açıklar
  • 2 Din Eğitimi Biliminin yöntem ve ilkelerini bilir
  • 3 Din Eğitimi Biliminin dayandığı sosyal ve psikolojik temelleri açıklar
  • 4 Din Eğitimi Biliminin dayandığı tarihi ve felsefi temelleri açıklar
  • 5 İslâm eğitim kavramını tanımlayabilir.
  • 6 Din eğitimi ve öğretimi ile ilgili klasik ve modern yaklaşımları sınıflandırabilir
  • 7 Din eğitiminin yöntemlerinin bilimselleştirilmesi çabalarını tarihsel olarak açıklayabili
  • 8 Din eğitiminde çağdaş yönelimleri yorumlayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Din eğitimi biliminin amacı, önemi, görevleri
2.Hafta *Din eğitiminde metot ve ilkeler
3.Hafta *Din eğitiminin sosyal temelleri
4.Hafta *Din eğitiminin psikolojik temelleri
5.Hafta *Din eğitiminin kültürel ve tarihi temelleri
6.Hafta *İslam Eğitiminde Temel Kavramlar ve Modern Eğitim Anlayışı Açısından Tahlil
7.Hafta *Kur’an’ı Kerim’in Eğitim ile İlgili Ayetlerinin Tahlili
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Din eğitimin biliminde farklı yaklaşımlar: Tek Değer Odaklı ve Çok Değer Odaklı Din Eğitimi,
10.Hafta *Din eğitimin biliminde farklı yaklaşımlar: Dini Öğrenme, Dinden öğrenme ve din hakkında öğrenme
11.Hafta *Din Eğitiminde Çoğulculuk
12.Hafta *Din Eğitiminde Çoğulculuk ve Türkiye'ye Yansımaları
13.Hafta *Din Eğitiminde Çoğulculuk ve Türkiye'ye Yansımaları
14.Hafta *Din Eğitiminin Geleceği
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 4 3,00 12,00
Teorik Ders Anlatım 5 2,00 10,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 6,00