Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB545 DEĞERLER EĞİTİMİ VE AHLAK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanların tutum ve davranışlarında etkin role sahip olan değerlerin teorik ve pratik yönlerinin incelenmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Değerler kavramının tartışılması, insani değerler ve evrensellik, değerlerin kaynağı, farklı kültür ve dinlerde değer anlayışı, değerlerin din ve ahlak boyutu, ahlak ve davranış konuları ele alınacaktır. Bunun yanında; faydalı olmak, zarar vermemek, zararı önlemek, sevgi ve insana saygı, hayatın anlamı ve şahsiliği, adalet, sözünde durma, mülkiyet kavramı, aile ve toplum gibi temel konular işlenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Recep Kaymakcan ve diğerleri, Değerler ve Eğitimi, Dem Yay. İstanbul, 2007. 2. Bayraktar, F. İslam Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri, İFAV Yay. İstanbul, 2007. 3. Ahmed Hamdi Akseki, Ahlak Dersleri, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, Yasin Yay. İstanbul 2008. 4. Ali Akdoğan, Ahlak-Medeniyet ve İslam, Pınar Yay. İstanbul, 2011. 5. Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı, Dergah Yay. İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Ödev, Seminer, Tartışma, Grup Çalışması, Okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Safinaz Asri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

 • 1 Ahlak ilminin tarifi ve gayesi kavrar
 • 2 Ahlak ilminin mevzusu ve kısımlarını bilir.
 • 3 İnsani fiillerin faktörleri değerlendirir
 • 4 Vazife ahlakını kavrar
 • 5 Felsefi ahlak ve dayanakları söyler.
 • 6 Ahlaki sorumluluk ve islam arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • 7 Ameli ahlak ve islam ahlakını karşılaştırır.
 • 8 Ruhi kuvvetleri tanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders hakkında genel bilgi ve literatür değerlendirmesi
2.Hafta *Değerler eğitiminin teorik alt yapısı, kavramları, amaçları
3.Hafta *Ahlak ilminin tarifi ve gayesi
4.Hafta *Ahlak ilminin mevzusu ve kısımlarını
5.Hafta *İnsani fiillerin faktörleri
6.Hafta *Felsefi ahlak ve dayanakları
7.Hafta *Felsefi ahlak ve dayanakları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Vazife ahlakı
10.Hafta *Batı Kültüründe Vazife Ahlakı
11.Hafta *Ahlaki sorumluluk ve islam
12.Hafta *Ahlaki sorumluluk ve islam
13.Hafta *Ameli ahlak ve islam ahlakı
14.Hafta *Ruhi kuvvetleri ve geliştirilmesi
15.Hafta *Küresel Ahlak Sorunları ve Din

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 50,000
 • 3 Araştırma Sunumu : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 4 3,00 12,00
Teorik Ders Anlatım 5 2,00 10,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 6,00