Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS419 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Avrupa Birliği’nin tarihçesi, Avrupa Birliği’nin kurumları, Avrupa Birliği’nin politikaları, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği turizm politikası, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki turizm hareketleri ve Türk turizm politikalarının Avrupa Birliği ile uyumu konuları incelenecek
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Avrupa Birliği’nin tarihçesi, Avrupa Birliği’nin kurumları, Avrupa Birliği’nin politikaları, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği turizm politikası, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki turizm hareketleri ve Türk turizm politikalarının Avrupa Birliği ile uyumu konuları incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Turkey's Integration into the European Union : Legal Dimension<br /> Yazar Belgin Akçay<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Atilla Akbaba
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 -Avrupa Birliği’nin tarihçesi, kurumları ve politikaları öğrenilir.
  • 2 -Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri incelenir.
  • 3 -Avrupa Birliği turizm politikası, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki turizm hareketleri ve Türk turizm politikalarının Avrupa Birliği ile uyumu incelenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Avrupa Birliği Temelleri, Anayasası, AB’nin Görevleri
2.Hafta *AB’nin Ortaya Çıkışı, Avrupa Anlaşmaları
3.Hafta *AB’nin Çalışma Esasları, AB Kurumları, AB Organları, AB Müktesebatı
4.Hafta *Türkiye AB İlişkileri, AB Politikaları, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, Sosyal ve Sosyo-ekonomik Politikalar
5.Hafta *Ticaret Politikası, Rekabet Politikası, Tüketici Politikası
6.Hafta *Ekonomik ve Kaynaşmayı Sürdürme Politikaları, İstihdam Politikası
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Kobi Destek Politikası, Çevre Politikası, Ulaşım ve Enerji Politikaları
9.Hafta *Tarım ve Ormancılık Politikası, Balıkçılık Politikası
10.Hafta *Turizm Politikası, AB için Turizmin Önemi
11.Hafta *AB’nin Turizm Destekleri, Topluluk Hedeflerine Turizmin Katkısı
12.Hafta *AB-Akdeniz Ortaklığı, AB ve Türkiye Arasında Turizm İşbirliği
13.Hafta *AB Ülkelerinin Türk Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
14.Hafta *AB Ülkelerinin Türk Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 84,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00