Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS316 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Kalite Kavramı, Kalitenin tarihi ve Gelişimi, Klasik Yönetim Felsefesi, kalite prensipleri, toplam kalite yönetimi, temel unsurlar ve uygulama adımları, EFOM mükemmellik modeli, kalite maliyetleri, faaliyet bazlı maliyet sistemi bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Connie Mok, Beverley Sparks, Jay Kadampully, Service Quality Management in Hospitality Tourism and Leisure, Haworth Press, 2001 İge Pırnar Tavmergen, Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Perihan Kendirci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
  • 2 Kalite Standartlarını Uygulamak
  • 3 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kalite Kavramı
2.Hafta *Standart ve Standardizasyon
3.Hafta *Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
4.Hafta *Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
5.Hafta *Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6.Hafta *Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Stratejik yönetim Yönetime katılma
9.Hafta *Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi
10.Hafta *Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
11.Hafta *Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
12.Hafta *Muayene ve örnekleme Toplam kalite kontrol
13.Hafta *Toplam Kalite Kontrol
14.Hafta *Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00