Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM108.1 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, bireye (sağlıklı ve hasta) yaklaşımda kendilerinde varolan yetenek, bilgi ve becerilerine ilişkin farkındalık oluşturarak kendilerini tanımaları ve ifade edebilmeleri, bu doğrultuda diğer insanları da anlayarak, edindikleri kişilerarası ilişki becerilerini etkin bir şekilde hizmet verdikleri kişilere yararlı ve yardımcı olacak şekilde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : 1. İletişimin Tanımı ve Amacı 2. İletişimi Etkileyen Faktörler ve İletişim Teknikleri 3. İletişimde Kavramlar 4. Grup Dinamiği ve Grup İlişkileri 5. Çatışma ve Çatışma Yönetimi 6. Hastane Ortamında İletişim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Doğan, O. (2002) Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara. 2.Dökmen Ü. (1996) İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul. 3.İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara 4.Orlando,J.J., Hemşire- Hasta İlişkisinde Kişilerarası Süreçler. (Çev: Özcan A., Platin N.)Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:5. 5.Öz F. (2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ. . Ankara. 6.Özcan A. (1996) Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevleri. İzmir. 7.Terakye G. (1995) Hasta Hemşire İlişkileri. Aydoğdu Ofset. Ankara. ISBN 975-95943-0-7 8.Üstün B, Akgün E, Partlak N. (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. Okullar Yayınevi. İzmir 9.Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma Tartışma Rol-play Rapor yazma, Film izleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Öğr. Gör. Dilek Ayakdaş Dağlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI Öğr. Gör. Ayşe BÜYÜKBAYRAM
Dersin Verilişi : teorik anlatım, olgu sunumu

  • 1 Kişilerarası ilişkilerinde kendini etkili ifade etme becerisi kazanabilme,
  • 2 İletişim sürecini etkili bir şekilde sürdürebilme yönünde beceri kazanabilme,
  • 3 Hizmet alan bireylerle etkili ilişki kurmanın özelliklerini bilme
  • 4 Etkili ve etkili olmayan iletişim tekniklerini tanımlayabilme,
  • 5 Bireylerle (sağlıklı ve hasta) görüşmelerinde etkili iletişim tekniklerini kullanabilme,
  • 6 Grup ve ekip içinde etkin rol alabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişimin tanımı, amacı ve öğeleri Okuma, Tartışma
2.Hafta *İletişimi etkileyen faktörler Okuma, Tartışma
3.Hafta *İletişimde engeller Okuma, Tartışma
4.Hafta *İletişim Teknikleri *Etkisiz iletişim teknikleri *Etkili iletişim teknikleri Okuma, Tartışma
5.Hafta * Ben Dili - Sen Dili - Beden Dili Okuma, Tartışma
6.Hafta *İletişimde Kavramlar *Kendini tanıma ve ifade etme *Benlik Kavramı Okuma, Tartışma
7.Hafta *İletişimde Kavramlar * Empati Okuma, Tartışma, Uygulama
8.Hafta *İletişimde Kavramlar * Güven-Güvensizlik * Bağımlılık Bağımsızlık Okuma, Tartışma,
9.Hafta *ARA SINAV
10.Hafta * İletişimde Kavramlar * Öfke –Suçluluk Okuma, Tartışma, Film izleme, Rapor yazma
11.Hafta *İletişimde Kavramlar * Girişkenlik Okuma, Tartışma
12.Hafta *Grup Dinamiği ve Grup İlişkileri Okuma, Tartışma
13.Hafta *Çatışma ve Çatışma Yönetimi Okuma, Tartışma
14.Hafta *Hastane Ortamında İletişim (Hasta, Ailesi ve Sağlık Ekibi ile İletişim) Tartışma, Rol-play

  • 1 Vize : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 13,00 13,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00