Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS209 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, örgütsel davranış alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Temel kavramlar, motivasyon, liderlik, iletişim, çatışma yönetimi, stres yönetimi, değişim yönetimi, zaman yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet, örgüt kültürü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013), "Organizational Behavior", Pearson. Davis, K. (1977). İşletmede İnsan Davranışı. (Çev. Tosun, K., Somay, T., Aykar, F., Baysal, C., Sadullah, Ö. ve Yalçın, S.). İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını, İstanbul. Makaleler ve kitap bölümleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Özlem YATKIN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler örgütsel davranış alanına ilişkin temel bilgileri edinirler.
  • 2 Çalışanların gerek kendi aralarındaki gerekse yöneticiler ile aralarındaki ilişkilerin çalışma yaşamındaki rolünü kavrayabilir.
  • 3 Çalışanın dolayısıyla işletmenin performansının artışında önemli olan konuları algılayabilir
  • 4 Güncel Örgütsel Davranış Konuları
  • 5 Turizmde örgütsel davranış uygulamaları

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Dersin amacı, içeriği, haftalık konuları ve öğrenme çıktıları bağlamında açıklanması
2.Hafta *Örgütsel davranış konusuna giriş a) Tanımlar b) Farklı Disiplinler ile İlişkiler
3.Hafta *Güdüleme (motivasyon) a) Yöneltme İşlevi b) Güdü ve Güdüleme (Motivasyon) Kavramları c) Güdüleme (Motivasyon) Süreci d) Güdüleme (Motivasyon) Kuramları e) Güdülemeyi (Motivasyonu) Sağlayan Araçlar
4.Hafta *Liderlik a) Lider ve liderlik kavramları, yönetici ve lider kavramlarının karşılaştırılması b) Liderin özellikleri ve rolleri c) Liderlikte güç ve etkileme d) Liderlikte eski ve yeni yaklaşımlar
5.Hafta *İletişim a) İletişim nedir? b) İletişim Süreci c) İletişim Türleri d) İletişim Engelleri e) Etkin Dinleme ve Dinleme Çeşitleri f) İyi Bir Konuşmanın Özellikleri g) Beden Dili
6.Hafta *Çatışma yönetimi a) Çatışma nedir? b) Başlıca Çatışma Türleri c) Çatışma Nedenleri d) Çatışma Çözümleme Teknikleri e) Çatışmayı Teşvik Eden Teknikler
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Stres yönetimi a) Stresin Tanımı b) Stres Yaratan Faktörler c) Stresin Fizyolojik, Psikolojik ve Davranışsal Sonuçları d) Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Organizasyon Düzeyinde Mücadele Teknikleri
9.Hafta *Değişim yönetimi a) Değişimin Tanımı b) Değişimin Özellikleri ve Çeşitleri c) Değişimin Nedenleri d) Değişime Direnç Konusu ve Bu Direncin Ortadan Kaldırılması
10.Hafta *Zaman yönetimi a) Zaman Kavramı b) Kişiden ve İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları c) Zaman Yönetiminde Uygulanan Planlama Teknikleri
11.Hafta *Örgütsel bağlılık a) Tanımlar b) Türleri c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
12.Hafta *Örgütsel vatandaşlık a) Tanımlar b) Boyutları c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
13.Hafta *Örgütsel adalet a) Tanımlar b) Boyutları c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
14.Hafta *Örgüt kültürü a) Örgüt kültürü nedir? b) Örgüt kültürünün çalışanlar ve yöneticiler üzerindeki etkileri c) Yenilikçi bir kültür oluşturma
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00