Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS104 GİRİŞİMCİLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kuratko D.F. ve Hodgetts R.M. (1995), Entrepreneurship: A Contemporary Approach, The Dryden Press-1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Arasınav, ödev, proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Yılmazer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Özlem YATKIN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Girişimciliğin temel kavramlarını tanımlar.
  • 2 Girişimciliğin özelliklerini öğrenir.
  • 3 Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
  • 4 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
  • 5 Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.
  • 6 Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Girişimciliğin Temel Kavramları
2.Hafta *Girişimcilik Yaklaşımları
3.Hafta *Girişimcilik Kültürü
4.Hafta *Girişimcilik Türleri
5.Hafta *Girişimcilik Fonksiyonları
6.Hafta *Girişimcilik Alanları
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *İş Fikri ve Kaynakları
9.Hafta *Girişimcilik Süreci
10.Hafta *İş Fikri Geliştirme
11.Hafta *İş Planı ve Unsurları
12.Hafta *İş Planı Hazırlama
13.Hafta *Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Proje : 20,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 5,00 5,00
Proje 1 15,00 15,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00