Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS111 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hukukun temel kavramları, hukuk nedir? Hukukun çeşitli anlamları: pozitif hukuk, örf ve adet hukuku, ideal hukuk. Toplumsal yaşam, toplumsal düzen ve hukuk. Hukukun dallara ayrılışı: Kamu Hukuku-Özel Hukuk konularını öğretmek
Dersin İçeriği : Teorik ve felsefi çerçeveye oturtulmuş, hukukun dalları bazında öğretim.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Şaban Kayıhan: Basic Notions of Law, Ankara 2011 Ömer Anayurt: Introduction to Law and Basic Notions of Law, Ankara 2011 Kemal Gözler: Basic Notions of Law, Bursa 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Karaman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hukuk alanına özgü temel nitelikteki kavramları öğrenme,
  • 2 Hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
  • 3 Hukukun dalları, özel hukuk - kamu hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 Bazı hukuk dallarına ilişkin temel bilgiler edinir.
  • 5 Hakları ve Sorumlulukları hakkında görüşlerini geliştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsal düzen kuralları
2.Hafta *Hukuk terimi ve Hukukun tanımı
3.Hafta *Hukukun kuralları ve amaçları
4.Hafta *Hukukun kaynakları
5.Hafta *Hukuk kurallarının yorumu
6.Hafta *Hukukun sistematiği
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Kamu hukuku dalları
9.Hafta *Özel hukuk dalları
10.Hafta *Hukukun temel kavramları ve kurumları
11.Hafta *Hak kavramı hak sahipliği
12.Hafta *Kişilik
13.Hafta *Hakların kazanılması-kaybı
14.Hafta *Türk Yargılama Teşkilatı
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 68,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00