Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GMS109 GENEL İŞLETME 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ekonomik sistemlerin gereği olarak var olan çeşitli büyüklükteki işletme yapılarını ve bunların yönetim ve işlevlerine ilişkin bilimsel altyapıyı öğrencilere kazandırma
Dersin İçeriği : İşletmeciliğin fonksiyonel (insan kaynakları, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman) yapılarının incelenmesiyle, rekabetçi ekonomik sistemde özel ve kamu sektörü işletmelerinin yönetimi ve başarılarına etki eden ilke/kavramların formüle edilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Contemporary Business, Boone & Kurtz, 15th Edition, Wiley, 2013. Calvin Boardman, Alan Sandomir, Harris Sondak, Foundations of Business Thought, Pearson, Aug 2012. Anderson, D.R., Sweeney, D.J.,Williams, T.A., and Camm, J.D., (2010) An Introduction to Management Science, 13 edition, New Jersey, South-Western College Pub Güney, S.,(2003), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayınları. Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınav Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onur Kazancı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Iş operasyonlarının terminolojisini kavrayabilme
  • 2 İşletme kurma fikrini ortaya çıkaran temel nedenleri ve işletmenin kuruluş sürecini ana hatlarıyla belirtebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *İşletme Yönetimine Giriş
3.Hafta *İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
4.Hafta *İşletmecilikte Kariyer Gelişimi ve Büyüme
5.Hafta *Girişimcilik
6.Hafta *Liderlik
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Pazarlama
9.Hafta *İnsan kaynakları yönetimi
10.Hafta *Takım Çalışması ve İletişim
11.Hafta *Dünya Piyasalarında Rekabet
12.Hafta *İşletmeciliğin Değişen Yüzü
13.Hafta *İşletmeciliği Etkileyen Ekonomik Sorunlar
14.Hafta *Teknolojik Gelişmeler ve İş Dünyası

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00