Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI504 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı :
Dersin İçeriği :
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. David, F. (2010). Strategic Management: Concepts and Cases, 13th Edition, Prentice Hall, England. 2. Ülgen, H. ve Mirze, S.K. (20012). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   


Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş Ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Stratejik Yönetim, İlgili Terim Ve Kavramlar
3.Hafta *Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
4.Hafta *Dış Çevre Analizi
5.Hafta *İşletme Analizi
6.Hafta *Çevre Unsurlarının Ölçülmesi Ve Durum Belirleme Matrisleri
7.Hafta *Örgütsel Yönlendirme
8.Hafta *Örnek Olay Analizi & Konu tekrarları
9.Hafta *Vize Sınavı
10.Hafta *Temel Stratejiler Ve Alt Grupları
11.Hafta *Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler -Örnek Olay Analizi
12.Hafta *İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri -Örnek Olay Analizi
13.Hafta *Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler -Proje Sunumları
14.Hafta *Stratejilerin Uygulanması -Proje Sunumları
15.Hafta *Stratejik Değerleme Ve Kontrol -Proje Sunumları
16.Hafta *FİNAL HAFTASI

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü