Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI502 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı sosyal bilimlerde kullanılan veri elde etme araçları, verilerin paket programlara giriş uygulamaları, analizler ve raporlama hakkında temel bilgileri sunmaktır.
Dersin İçeriği : Ölçme, ölçümlerin güvenilirliği ve geçerliliği, veriler ve değişkenler, bilimsel ilişkiler, bilimsel yöntem, araştırma probleminin belirlenmesi ve yeniden ifade edilmesi, hipotezlerin belirlenmesi, araştırma planı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Anol Bhattacherjee
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derslerde öğrenciler sorumlu öğretim üyesinin hazırladığı Powerpoint sunumlarını izleyecek, bunun yanı sıra notlar alacaklardır. Tercihen araştırmaya ve literatür taramasına dayalı sunum ödevleri de başarı notu değerlendirmesinde yer alacaktır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Gürsakal N., (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Vipaş AŞ.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Atilla Akbaba
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Ölçme çeşitlerini sayabilme
  • 2 Güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarını ve türlerini tanımlayabilme
  • 3 Sosyal bilimlerde veri analizi programlarını sayabilme
  • 4 Veriler, değişkenler ve parametreleri ayırt edebilme
  • 5 Araştırma problemini ve araştırma tasarımını belirleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akılcılık ve Deneycilik, Bilimin Amaçları
2.Hafta *Ölçme
3.Hafta *Sınıflayıcı, Sıralayıcı ve Eşit Aralıklı Ölçme
4.Hafta *Oranlı Ölçme, Ölçeklerin Değerlendirilmesi, Likert Ölçeği
5.Hafta *Ölçümlerin Güvenilirliği ve Geçerliliği, Güvenilirlik Türleri
6.Hafta *İçsel Tutarlılığın Güvenirliliği
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *SPSS aracılığıyla Güvenirlilik Analizleri
9.Hafta *Geçerlilik Çeşitleri
10.Hafta *Veriler ve Değişkenler
11.Hafta *Bilimsel İlişkiler
12.Hafta *Araştırma Probleminin Belirlenmesi ve Yeniden İfade Edilmesi
13.Hafta *Hipotezlerin Belirlenmesi
14.Hafta *Araştırma Planı
15.Hafta *Genel Tekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 254,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00