Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI505 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Turizm işletmeciliği konularında temel ve gerekli bilgilerin öğrencilere aktarılarak turizm sektörünün üç ana bileşenini oluşturan seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin yüksek lisans düzeyinde incelenmesiyle birlikte araştırma konularının ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Seyahat işletmelerinin temel özellikleri ve fonksiyonları ile turizm sektörü için taşıdıkları önem; konaklama işletmelerinin sınıflandırılmaları, operasyonel bölümleri ve işlevleri, yiyecek-içecek üretim ve servisinde yer alan aşamalar; hava, kara ve deniz ulaşımı, rekreasyon işletmeleri, uluslararası turizm işletmeleri, turizm işletmelerine yönelik pazarlama stratejileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Turizm İşletmeleri, Editörler: Şehnaz DEMİRKOL, , Burhanettin ZENGİN, Değişim Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Seyahat Endüstrisi İşletmeleri, Süavi AHİPAŞAOĞLU, İrfan ARIKAN, Gazi Kitabevi, 2005. 3. Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, İrfan Mısırlı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006. 4. Profesyonel Restoran Yönetimi, [İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar], Mehmet Sarıışık v.d., Detay Yayıncılık, Ankara, 2010. 5. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Yönetimi, Dündar DENİZER, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004. 6. Otel İşletmeciliği, Meryem Akoğlan KOZAK, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrencilerimizin belirlenen haftalık konulara ders günlerinden önce hazırlanarak derslere gelmeleri beklenir. Başka bir ifadeyle, tartışılacak konuların öğrencilerce önceden üzerinde çalışılmış olduğu varsayımıyla dersler işlenir. Bu nedenle derslere devamın zamanında ve düzenli olmasına özen gösterilmelidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Turizm işletmeciliği alanında lisans düzeyinde edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgilerini yüksek lisans düzeyinde geliştirir.
  • 2 Turizm işletmeciliği alanında ortaya koyulmuş mevcut bilgileri değerlendirerek bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel ve toplumsal etik sorumluluk bilinci ile kullanır.
  • 3 Turizm işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerilere eleştirel bir gözle yaklaşır, sorgular ve sorunları belirleyip herbirinin çözümünde sistematik yaklaşımı uygular.
  • 4 Turizm işletmeciliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  • 5 Turizm işletmeciliğinde ortaya çıkan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak düzgün bir şekilde aktarır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel İşletmecilik Kavramları ve Turizm (Turizm sektörünün ana bileşenlerinin genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi)
2.Hafta *Seyahat İşletmeciliği (Seyahat Acentacılığı ve Tur operatörlüğü)
3.Hafta *Konaklama İşletmeciliği ve Operasyonel Özellikleri (Güncel Sorunlar)
4.Hafta *Yiyecek-içecek İşletmeciliği ve Operasyonel Özellikleri
5.Hafta *Yiyecek-İçecek İşletmeciliğinde Maliyet Kontrolü ve Menü Mühendisliği
6.Hafta *Rekreasyon İşletmeciliği
7.Hafta *Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeciliği
8.Hafta *Ara sınavı
9.Hafta *Deniz Turizmi İşletmeciliği
10.Hafta *Uluslararası Turizm İşletmeciliği
11.Hafta *Turizm İşletmeciliği ve Pazarlama Stratejileri
12.Hafta *Örnek Olay Çözümlemeleri
13.Hafta *Örnek Olay Çözümlemeleri
14.Hafta *Örnek Olay Çözümlemeleri
15.Hafta *Örnek Olay Çözümlemeleri

  • 1 Midterms : 30,000
  • 2 Research presentation : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 6,00 72,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 1,00 1,00
Araştırma Sunumu 1 3,00 3,00
Toplam : 103,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 8,00