Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR617 TÜRK HALI SANATININ GELİŞİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geleneksel Türk el sanatlarının en önemli yaşayan uygulama alanı ve temsilcisi olan halı sanatı hakkında teknik ve teorik bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Bu derste, öğrencilere, başta Anadolu olmak üzere Türk halı sanatının gelişimi, renk ve motif özellikleri bölgelere göre uygulama farklılıkları ve halı sanatının karşı karşıya olduğu tehlike ve olumsuzluklar ile el sanatlarının en önemli temsilcisi olan bu uygulamanın temel özelikleri ve teknik uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1972<br /><br />1. Aslanapa, Oktay – Durul, Yusuf, Selçuklu Halıları, İstanbul 1973.<br />2. Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987.<br />3. Yetkin, Şerare, Türk Halı Sanatı, Ankara 1991.<br />4. Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul 1972.<br />5. Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara 1978.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : --

  • 1 Halı sanatının tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Teknik açıdan dokumanın genel özellikleri ve malzeme hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 3 Orta Asya’dan Anadolu’ya halı sanatına ilişkin buluntular hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Anadolu’nun Selçuklu döneminden itibaren geleneksel halı bölgeleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.<br />
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halı dokumada kullanılan geleneksel malzemenin hazırlanması ve dokuma yöntemleri.
2.Hafta *Orta Asya’da ele geçen Dünya’nın en eski halısı.
3.Hafta *Halı sanatının kronolojik gelişimi.
4.Hafta *Anadolu dışı halı buluntuları
5.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi halı örnekleri.
6.Hafta *Erken Osmanlı Dönemi halı buluntuları.
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Avrupalı ressamların tablolarında görülen Anadolu halılarından örnekler.
9.Hafta *Hayvanlı halılar.
10.Hafta *Uşak halıları.
11.Hafta *Kula ve Gördes halıları.
12.Hafta *Anadolu’nun geleneksel halı dokuma merkezleri ve bu merkezlerde dokunan halıların karakteristik özellikleri
13.Hafta *Anadolu’nun geleneksel halı dokuma merkezleri ve bu merkezlerde dokunan halıların karakteristik özellikleri.
14.Hafta *Anadolu’nun geleneksel halı dokuma merkezleri ve bu merkezlerde dokunan halıların karakteristik özellikleri.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 43,00 43,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 1 40,00 40,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00