Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB844 İSLAM HUKUK LİTERATÜRÜ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam Hukuk literatürünü tanıtmak
Dersin İçeriği : İslam hukukunun çeşitli alanlarında yazılmış literatürü tanıtmak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Karâfî, el-Furûk Mâverdî, el-Ahkâmu's-sultâniyye İbn Receb, Kavâid Ebû Yusuf, Kitabu'l-Harâc İbn Nüceym, el-Eşbâh ve'n-nezâir
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatım, Tartışma, Öğrenci Ödev Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam hukuk literatürünü tanımış olur.
  • 2 Hukuk literatürünün gelişim seyrine vakıf olur.
  • 3 Fıkıh ilminin ortaya çıkışını ve gelişim süreçlerini açıklayabilme
  • 4 Genel anlamda fıkhi ihtilaf noktalarını bilip mezhepler arasında mukayese yapabilme
  • 5 Fıkhi hükümlerin tarihi seyrini ilgili literatürde takip edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel olarak İslam hukuk literatürü
2.Hafta *Hanefî mezhebi literatürü
3.Hafta *Şafii Mezhebi literatürü
4.Hafta *Maliki mezhebi literatürü
5.Hafta *Hanbeli mezhebi literatürü
6.Hafta *şii mezhep literatürü
7.Hafta *Fetva literatürü
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Furuk literatürü
10.Hafta *Nevazil literatürü
11.Hafta *Tabakatu'l-fukaha literatürü
12.Hafta *edebü'l-kadi literatürü
13.Hafta *Usul literatürü
14.Hafta *ahkamu'l-kurân literatürü

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00