Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI501 YÖNETİM İLKELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yönetimin temel kavramlarını, süreçlerini, yönetim fonksiyonları temel başlıkları çerçevesinde ele alarak öğrencilerin yönetim bakış açılarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Robbins, S.P., Coulter, M. . (2010). Management, 8th Edition, Prentice Hall, England.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Ödev - Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Stephan Robbins, Mery Coulter, (2011). Management, Printence Hall, USA.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Modern yönetim kavramlarını öğrenebilmek
  • 2 Temel yönetim prensiplerini tanımlayabilmek
  • 3 Yönetim fonksiyonlarını sınıflandırabilmek
  • 4 Liderlik özellikleriini belirleyebilmek
  • 5 Yönetim ilkeleri doğrultusunda sanat bilgisini ilişkilendirebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş Ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Yönetim ve Organizasyona Giriş
3.Hafta *Yönetimin Dünü ve Bugünü
4.Hafta *Örgüt Kültürü ve Çevre: Sınırlamalar
5.Hafta *Global Bir Çevrede Yönetim
6.Hafta *Sosyal Sorumluluk ve Yönetsel Etik
7.Hafta *Örnek Olay Analizi
8.Hafta *Örnek Olay Analizi & Konu tekrarları
9.Hafta *Vize Sınavı
10.Hafta *Planlama Araç ve Gereçleri
11.Hafta *Örgütsel Yapı ve Tasarım
12.Hafta *Yöneltme ve Liderlik
13.Hafta *Kontrolün Temelleri
14.Hafta *Proje Sunumları
15.Hafta *Proje Sunumları
16.Hafta *FİNAL HAFTASI

  • 1 Vize : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 8,00 8,00
Ödev 4 5,00 20,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 13,00 26,00
Final Sınavı Hazırlık 2 13,00 26,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00