Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB843 İSLAM HUKUK TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tarihi açıdan İslam hukukunun kurumlarını ve kavramlarını anlamak
Dersin İçeriği : İslam hukukunun ortaya çıkışı, Emevi ve Abbasi dönemlerinde İslam hukuku, ilk dönem fıkıh mezhepleri ve kurucuları, Modern dönemlerde İslam hukuku, İslam hukukunun kanunlaştırılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi Melchert, Christopher, The Formation of Sunni Schools of Law, 9th-10th Centuries C.E. Ali Hasen, Nazratün âmme fî târîhi'l-fıkhi'l-İslâmî. Hallaq. Wael B. A History of Islamic Legal Theories Hasan, Ahmad, The Early Development of Islamic Jurisprudence
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatım, Tartışma, Öğrenci Ödev Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam Hukukunun kökeni ve gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Öğrenci İslam hukukunda önemli şahsiyetler ve onların öğrencileri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 3 İslam hukuk sistematiğini diğer hukuk sistemleri ile karşılaştırabilme
  • 4 Fıkıh ilminin ortaya çıkışını ve gelişim süreçlerini açıklayabilme
  • 5 Genel anlamda fıkhi ihtilaf noktalarını bilip mezhepler arasında mukayese yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslam hukukunun oluşum dönemi
2.Hafta *Emeviler döneminde İslam hukuku
3.Hafta *Abbasiler döneminde İslam hukuku
4.Hafta *Hadis Ekolü
5.Hafta *Rey Ekolü
6.Hafta *ilk dönem İslam mezhepleri
7.Hafta *ilk dönem islam mezhepleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *ilk dönem islam mezhepleri
10.Hafta *Sünni olmayan islam hukuk mezhepleri
11.Hafta *Hukuk mezheplerinin dağılımı
12.Hafta *Mecelle
13.Hafta *İslam hukukunda kanunlaştırma
14.Hafta *islam hukukunda kanunlaştırma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Ödev 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00