Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB841 HUKUK MANTIĞI VE İÇTİHAT 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin hukuk mantığı ve içtihat konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
Dersin İçeriği : İslam hukuk mantığı akıl-nakil ilişkisi fıkıh kıyası ve aristo mantığındaki kıyas anlayışı içithat taklit konuları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mehmet Dirik, İbn Hazm'ın kıyas anlayışı Ahmet Aydın, Hanefî Doktrininde Hırsızlık Suçunda Şekil unsuru ve cezai mesuliyete etkisi Ahmet Aydın, İtibar galib-i şayiadır, nadire değildir ilkesinin Ebû Hanîfe'nin suç ceza teorisine etkisi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatım, Tartışma, Öğrenci Ödev Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci islam hukuk mantığı hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Öğrenciler kıyas dışında muhakeme metotları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 3 Öğrenciler içtihat ve taklit konularında bilgi sahibi olur
  • 4 Fıkıh usulünün temel literatürünü tanıyabilme
  • 5 Şâri'in gayelerini tanıyabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *kıyas
2.Hafta *kıyas hakkında farklı görüşler
3.Hafta *rey ve kıyas
4.Hafta *akıl ve nass
5.Hafta *kıyas dışında aklî metotlar
6.Hafta *istihsan
7.Hafta *maslahat
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İbn Hazm'ın kıyas hakkındaki görüşleri
10.Hafta *Tûfî'nin maslahat anlayışı
11.Hafta *örf
12.Hafta *İslam hukukunda şekil
13.Hafta *külli kaideler
14.Hafta *içithat ve müçtehid

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ödev 4 5,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 2 20,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00