Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB839 İSLAM HUKUK FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam hukuk felsefesi hakkında genel bir bilgi verme
Dersin İçeriği : İslam Hukukunda Amaç Sorunu, Hukukun Toplumsal Düzeni Sağlama İşlevi, hukuk Adalet İlişkisi, Hukuk ve Özgürlük
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Türcan, Talip, İslam Hukuk Biliminde Norm - Amaç İlişkisi.
2. Hirş, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri.
3.Tâhir b. Âşur, Mekâsidu'ş-şerîa.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatım, Tartışma, Öğrenci Ödev Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam hukukuna ilişkin temel ilke ve kavramları bilme
  • 2 Hukuk nosyonu kazanma
  • 3 İslam hukuk sistematiğini diğer hukuk sistemleri ile karşılaştırabilme
  • 4 Genel anlamda fıkhi ihtilaf noktalarını bilip mezhepler arasında mukayese yapabilme
  • 5 İslam hukukunun genel ilkelerinden hareketle yeni sorunlara çözüm üretebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslam Hukuk Felsefesinde Amaç Sorunu
2.Hafta *Hukukun Toplumsal Düzeni Sağlama İşlevi
3.Hafta *Hukuk Adalet İlişkisi
4.Hafta *hukuk ve özgürlük
5.Hafta *hukuk bilimi ve hukuk felsefesi
6.Hafta *Hukuk-din-ahlak
7.Hafta *İslam hukuku açısından hukukun kaynağı sorunu
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İslam hukuk felsefesinin alanı
10.Hafta *Hukukun Normatifliği ve Nedensellik
11.Hafta *hukukunu normatifliği ve nedensellik
12.Hafta *Hukukun Nasıl Bilineceği Sorunu (Vahiy, Sezgi, Akıl, Deney)
13.Hafta *Hukukun Nasıl Bilineceği Sorunu (Vahiy, Sezgi, Akıl, Deney)
14.Hafta *Örnek Metin: Mekâsıdu'ş-şerîa, Tahir b. Aşur

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 2 20,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00